Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Tiền Giang

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Tiền Giang tính mốc ngày 21/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 21/04/2024 13 61
1 12/05/2024 10 42
2 14/07/2024 1 37
3 07/07/2024 2 42
4 28/04/2024 12 65
5 11/02/2024 23 68
6 21/07/2024 0 66
7 14/04/2024 14 35
8 16/06/2024 5 47
9 19/05/2024 9 70

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Tiền Giang tính mốc ngày 21/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 14/01/2024 27 61
1 12/05/2024 10 42
2 12/11/2023 36 37
3 21/07/2024 0 42
4 07/07/2024 2 65
5 05/05/2024 11 68
6 26/05/2024 8 66
7 14/07/2024 1 35
8 09/06/2024 6 47
9 21/04/2024 13 70

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Tiền Giang tính mốc ngày 21/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 23/06/2024 4 61
1 02/06/2024 7 42
2 16/06/2024 5 37
3 05/05/2024 11 42
4 26/11/2023 34 65
5 30/06/2024 3 68
6 09/06/2024 6 66
7 07/07/2024 2 35
8 26/05/2024 8 47
9 21/07/2024 0 70