Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Tây Ninh

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Tây Ninh tính mốc ngày 18/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 14/03/2024 5 62
1 04/04/2024 2 34
2 18/04/2024 0 46
3 22/02/2024 8 43
4 28/03/2024 3 49
5 01/02/2024 11 44
6 18/01/2024 13 36
7 25/01/2024 12 48
8 11/04/2024 1 43
9 07/03/2024 6 59

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Tây Ninh tính mốc ngày 18/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 21/03/2024 4 62
1 18/04/2024 0 34
2 28/03/2024 3 46
3 02/11/2023 24 43
4 11/04/2024 1 49
5 04/04/2024 2 44
6 07/03/2024 6 36
7 21/12/2023 17 48
8 14/03/2024 5 43
9 22/02/2024 8 59

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Tây Ninh tính mốc ngày 18/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/08/2023 35 62
1 21/03/2024 4 34
2 11/04/2024 1 46
3 18/04/2024 0 43
4 01/02/2024 11 49
5 07/03/2024 6 44
6 04/04/2024 2 36
7 29/02/2024 7 48
8 14/03/2024 5 43
9 28/12/2023 16 59