Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Tây Ninh

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Tây Ninh tính mốc ngày 07/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 02/11/2023 5 62
1 28/09/2023 10 34
2 07/12/2023 0 46
3 23/11/2023 2 43
4 07/09/2023 13 49
5 12/10/2023 8 44
6 10/08/2023 17 36
7 30/11/2023 1 48
8 14/09/2023 12 43
9 09/11/2023 4 59

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Tây Ninh tính mốc ngày 07/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 18/05/2023 29 62
1 30/11/2023 1 34
2 23/11/2023 2 46
3 02/11/2023 5 43
4 12/10/2023 8 49
5 07/12/2023 0 44
6 26/10/2023 6 36
7 03/08/2023 18 48
8 16/11/2023 3 43
9 19/10/2023 7 59

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Tây Ninh tính mốc ngày 07/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/08/2023 16 62
1 16/11/2023 3 34
2 19/10/2023 7 46
3 02/11/2023 5 43
4 05/10/2023 9 49
5 23/11/2023 2 44
6 07/09/2023 13 36
7 07/12/2023 0 48
8 30/11/2023 1 43
9 12/10/2023 8 59