Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Vũng Tàu

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Vũng Tàu tính mốc ngày 23/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 13/02/2024 10 42
1 26/03/2024 4 62
2 09/04/2024 2 32
3 05/03/2024 7 39
4 19/03/2024 5 48
5 19/09/2023 31 37
6 23/04/2024 0 37
7 16/04/2024 1 59
8 09/01/2024 15 57
9 27/02/2024 8 34

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Vũng Tàu tính mốc ngày 23/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 13/02/2024 10 42
1 23/04/2024 0 62
2 15/08/2023 36 32
3 09/01/2024 15 39
4 02/01/2024 16 48
5 06/02/2024 11 37
6 28/11/2023 21 37
7 16/04/2024 1 59
8 09/04/2024 2 57
9 26/03/2024 4 34

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Vũng Tàu tính mốc ngày 23/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 09/04/2024 2 42
1 19/03/2024 5 62
2 20/02/2024 9 32
3 02/01/2024 16 39
4 16/04/2024 1 48
5 23/01/2024 13 37
6 16/01/2024 14 37
7 23/04/2024 0 59
8 02/04/2024 3 57
9 12/03/2024 6 34