Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Vũng Tàu

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Vũng Tàu tính mốc ngày 05/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/10/2023 7 42
1 16/05/2023 29 62
2 21/11/2023 2 32
3 11/07/2023 21 39
4 31/10/2023 5 48
5 19/09/2023 11 37
6 05/12/2023 0 37
7 28/11/2023 1 59
8 14/11/2023 3 57
9 10/10/2023 8 34

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Vũng Tàu tính mốc ngày 05/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 14/11/2023 3 42
1 05/12/2023 0 62
2 15/08/2023 16 32
3 21/11/2023 2 39
4 17/10/2023 7 48
5 06/06/2023 26 37
6 28/11/2023 1 37
7 27/06/2023 23 59
8 31/10/2023 5 57
9 24/10/2023 6 34

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Vũng Tàu tính mốc ngày 05/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 10/10/2023 8 42
1 11/07/2023 21 62
2 31/10/2023 5 32
3 28/11/2023 1 39
4 17/10/2023 7 48
5 21/11/2023 2 37
6 03/10/2023 9 37
7 05/12/2023 0 59
8 14/11/2023 3 57
9 12/09/2023 12 34