Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số An Giang

Thống kê giải đặc biệt An Giang ngày quay tiếp theo: 18/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 28

Ngày 11/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 209528
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 28 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03/03/2022 879328 160820 10/03/2022
08/11/2018 350128 765280 15/11/2018
11/02/2010 786428 721399 18/02/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 28

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
20 1 lần 80 1 lần 99 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);
Tổng 8 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 28 vào ngày trước đó

Ngày 11/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 209528
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 28 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03/03/2022 879328 160820 10/03/2022
08/11/2018 350128 765280 15/11/2018
11/02/2010 786428 721399 18/02/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 18/04 hàng năm

18/04/2019 548238
18/04/2013 461746