Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Dương

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương ngày quay tiếp theo: 31/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 24

Ngày 24/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 509824
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 24 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03/02/2023 465624 268288 10/02/2023
12/03/2021 337724 215010 19/03/2021
12/02/2021 548424 087753 19/02/2021
09/06/2017 049924 152713 16/06/2017
30/10/2015 220324 203021 06/11/2015
24/10/2014 990024 499776 31/10/2014
03/01/2014 912624 803448 10/01/2014
19/04/2013 808524 587084 26/04/2013
13/05/2011 472224 806535 20/05/2011
16/07/2010 659524 673712 23/07/2010
19/06/2009 366424 665704 26/06/2009
27/03/2009 73424 645969 03/04/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 24

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 1 lần 10 1 lần 53 1 lần
13 1 lần 21 1 lần 76 1 lần
48 1 lần 84 1 lần 35 1 lần
12 1 lần 04 1 lần 69 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (3 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 3 (2 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần);
Tổng 3 (3 lần); 2 (2 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 24 vào ngày trước đó

Ngày 24/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 509824
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 24 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03/02/2023 465624 268288 10/02/2023
12/03/2021 337724 215010 19/03/2021
12/02/2021 548424 087753 19/02/2021
09/06/2017 049924 152713 16/06/2017
30/10/2015 220324 203021 06/11/2015
24/10/2014 990024 499776 31/10/2014
03/01/2014 912624 803448 10/01/2014
19/04/2013 808524 587084 26/04/2013
13/05/2011 472224 806535 20/05/2011
16/07/2010 659524 673712 23/07/2010
19/06/2009 366424 665704 26/06/2009
27/03/2009 73424 645969 03/04/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 31/05 hàng năm

31/05/2019 738329
31/05/2013 533984