Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Dương

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương ngày quay tiếp theo: 15/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 08

Ngày 08/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 314708
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 08 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15/01/2021 373408 702360 22/01/2021
31/07/2020 945608 673283 07/08/2020
21/06/2019 459008 977803 28/06/2019
11/10/2013 648708 412797 18/10/2013
15/03/2013 325208 030973 22/03/2013
11/11/2011 863908 780714 18/11/2011
19/08/2011 030908 285091 26/08/2011
22/07/2011 893608 872640 29/07/2011
17/07/2009 229908 809605 24/07/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 08

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
60 1 lần 83 1 lần 03 1 lần
97 1 lần 73 1 lần 14 1 lần
91 1 lần 40 1 lần 05 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 3 (3 lần); 0 (2 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 08 vào ngày trước đó

Ngày 08/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 314708
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 08 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15/01/2021 373408 702360 22/01/2021
31/07/2020 945608 673283 07/08/2020
21/06/2019 459008 977803 28/06/2019
11/10/2013 648708 412797 18/10/2013
15/03/2013 325208 030973 22/03/2013
11/11/2011 863908 780714 18/11/2011
19/08/2011 030908 285091 26/08/2011
22/07/2011 893608 872640 29/07/2011
17/07/2009 229908 809605 24/07/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 15/12 hàng năm

15/12/2017 458231