Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Định

Thống kê giải đặc biệt Bình Định ngày quay tiếp theo: 25/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 66

Ngày 18/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 645366
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 66 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03/06/2021 234366 796132 10/06/2021
08/03/2018 748866 248051 15/03/2018
30/08/2012 +41066 +31361 06/09/2012
27/10/2011 98566 47815 03/11/2011
17/02/2011 17566 03571 24/02/2011

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 66

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
32 1 lần 51 1 lần 61 1 lần
15 1 lần 71 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 1 (3 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 6 (2 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 66 vào ngày trước đó

Ngày 18/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 645366
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 66 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
03/06/2021 234366 796132 10/06/2021
08/03/2018 748866 248051 15/03/2018
30/08/2012 +41066 +31361 06/09/2012
27/10/2011 98566 47815 03/11/2011
17/02/2011 17566 03571 24/02/2011

Các giải Đặc Biệt ngày 25/04 hàng năm

25/04/2019 137538
25/04/2013 267709