Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bạc Liêu

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu ngày quay tiếp theo: 28/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 32

Ngày 21/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 779132
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 32 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26/03/2024 610432 532626 02/04/2024
12/09/2023 928032 152594 19/09/2023
11/06/2019 438532 256612 18/06/2019
05/02/2019 377932 526660 12/02/2019
13/12/2016 440732 133872 20/12/2016
06/05/2014 770332 612037 13/05/2014
23/02/2010 733732 347512 02/03/2010
30/06/2009 958932 827709 07/07/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 32

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
12 2 lần 94 1 lần 26 1 lần
60 1 lần 72 1 lần 37 1 lần
09 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 2 (3 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 3 (3 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 32 vào ngày trước đó

Ngày 21/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 779132
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 32 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26/03/2024 610432 532626 02/04/2024
12/09/2023 928032 152594 19/09/2023
11/06/2019 438532 256612 18/06/2019
05/02/2019 377932 526660 12/02/2019
13/12/2016 440732 133872 20/12/2016
06/05/2014 770332 612037 13/05/2014
23/02/2010 733732 347512 02/03/2010
30/06/2009 958932 827709 07/07/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 28/05 hàng năm

28/05/2019 683295
28/05/2013 079222