Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bạc Liêu

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu ngày quay tiếp theo: 12/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 52

Ngày 05/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 006152
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 52 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02/02/2016 249152 605809 09/02/2016
03/03/2015 198552 133868 10/03/2015
24/09/2013 943552 794918 01/10/2013
21/02/2012 251152 160996 28/02/2012
07/02/2012 713352 161028 14/02/2012
02/06/2009 876552 666705 09/06/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 52

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
09 1 lần 68 1 lần 18 1 lần
96 1 lần 28 1 lần 05 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 8 (3 lần); 6 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 5 (2 lần); 9 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 52 vào ngày trước đó

Ngày 05/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 006152
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 52 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02/02/2016 249152 605809 09/02/2016
03/03/2015 198552 133868 10/03/2015
24/09/2013 943552 794918 01/10/2013
21/02/2012 251152 160996 28/02/2012
07/02/2012 713352 161028 14/02/2012
02/06/2009 876552 666705 09/06/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 12/12 hàng năm

12/12/2017 741261