Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Phước

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước ngày quay tiếp theo: 16/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 56

Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 290156
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15/10/2022 002556 908475 22/10/2022
08/05/2021 028956 714325 15/05/2021
23/11/2019 719456 373937 30/11/2019
11/11/2017 083956 961761 18/11/2017
27/10/2012 138856 328444 03/11/2012
08/09/2012 065256 339395 15/09/2012
12/06/2010 460256 526469 19/06/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
75 1 lần 25 1 lần 37 1 lần
61 1 lần 44 1 lần 95 1 lần
69 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 5 (3 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);
Tổng 7 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 56 vào ngày trước đó

Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 290156
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15/10/2022 002556 908475 22/10/2022
08/05/2021 028956 714325 15/05/2021
23/11/2019 719456 373937 30/11/2019
11/11/2017 083956 961761 18/11/2017
27/10/2012 138856 328444 03/11/2012
08/09/2012 065256 339395 15/09/2012
12/06/2010 460256 526469 19/06/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 16/12 hàng năm

16/12/2017 166104