Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Phước

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước ngày quay tiếp theo: 01/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 32

Ngày 25/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 840032
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 32 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19/10/2019 109532 387181 26/10/2019
25/08/2018 020632 821118 01/09/2018
14/01/2017 755832 571779 21/01/2017
21/11/2009 271632 232679 28/11/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 32

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
79 2 lần 18 1 lần 81 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 9 (2 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 6 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 32 vào ngày trước đó

Ngày 25/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 840032
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 32 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19/10/2019 109532 387181 26/10/2019
25/08/2018 020632 821118 01/09/2018
14/01/2017 755832 571779 21/01/2017
21/11/2009 271632 232679 28/11/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 01/06 hàng năm

01/06/2019 582188
01/06/2013 057159