Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Thuận

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 14/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 55

Ngày 07/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 909255
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 55 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30/01/2020 410055 212382 06/02/2020
18/04/2019 403055 176389 25/04/2019
20/09/2018 207155 906503 27/09/2018
15/02/2018 472855 878112 22/02/2018
19/11/2015 687655 423272 26/11/2015
27/02/2014 795255 993124 06/03/2014
24/03/2011 101155 637213 31/03/2011
15/07/2010 455255 040303 22/07/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 55

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
03 2 lần 89 1 lần 82 1 lần
12 1 lần 72 1 lần 24 1 lần
13 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 3 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 1 (2 lần); 8 (2 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 2 (3 lần); 3 (3 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);
Tổng 3 (3 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 55 vào ngày trước đó

Ngày 07/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 909255
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 55 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30/01/2020 410055 212382 06/02/2020
18/04/2019 403055 176389 25/04/2019
20/09/2018 207155 906503 27/09/2018
15/02/2018 472855 878112 22/02/2018
19/11/2015 687655 423272 26/11/2015
27/02/2014 795255 993124 06/03/2014
24/03/2011 101155 637213 31/03/2011
15/07/2010 455255 040303 22/07/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 14/12 hàng năm

14/12/2017 628023