Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Thuận

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 18/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 73

Ngày 11/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 553973
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 73 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30/11/2023 917173 909255 07/12/2023
27/07/2023 108873 188545 03/08/2023
18/03/2021 574673 504917 25/03/2021
08/09/2016 777273 761281 15/09/2016
10/04/2014 948173 269372 17/04/2014
31/10/2013 959573 257969 07/11/2013
01/08/2013 089773 023827 08/08/2013
03/03/2011 393273 641186 10/03/2011

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 73

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 1 lần 45 1 lần 17 1 lần
81 1 lần 72 1 lần 69 1 lần
27 1 lần 86 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 4 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 5 (2 lần); 7 (2 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);
Tổng 9 (4 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 73 vào ngày trước đó

Ngày 11/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 553973
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 73 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30/11/2023 917173 909255 07/12/2023
27/07/2023 108873 188545 03/08/2023
18/03/2021 574673 504917 25/03/2021
08/09/2016 777273 761281 15/09/2016
10/04/2014 948173 269372 17/04/2014
31/10/2013 959573 257969 07/11/2013
01/08/2013 089773 023827 08/08/2013
03/03/2011 393273 641186 10/03/2011

Các giải Đặc Biệt ngày 18/04 hàng năm

18/04/2019 403055
18/04/2013 298968