Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Thuận

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 25/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 35

Ngày 18/07/2024 , Giải Đặc Biệt: 820235
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12/10/2023 640135 236644 19/10/2023
22/04/2021 198035 803115 29/04/2021
07/03/2019 148835 763487 14/03/2019
12/04/2018 787835 596705 19/04/2018
02/03/2017 186535 840892 09/03/2017
09/02/2017 524135 336967 16/02/2017
11/06/2015 997635 351793 18/06/2015
12/01/2012 370135 470185 19/01/2012
15/09/2011 017535 120379 22/09/2011
02/06/2011 580435 593345 09/06/2011

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
44 1 lần 15 1 lần 87 1 lần
05 1 lần 92 1 lần 67 1 lần
93 1 lần 85 1 lần 79 1 lần
45 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 4 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 5 (4 lần); 7 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);
Tổng 3 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 35 vào ngày trước đó

Ngày 18/07/2024 , Giải Đặc Biệt: 820235
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12/10/2023 640135 236644 19/10/2023
22/04/2021 198035 803115 29/04/2021
07/03/2019 148835 763487 14/03/2019
12/04/2018 787835 596705 19/04/2018
02/03/2017 186535 840892 09/03/2017
09/02/2017 524135 336967 16/02/2017
11/06/2015 997635 351793 18/06/2015
12/01/2012 370135 470185 19/01/2012
15/09/2011 017535 120379 22/09/2011
02/06/2011 580435 593345 09/06/2011

Các giải Đặc Biệt ngày 25/07 hàng năm

25/07/2019 215893
25/07/2013 118823