Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bến Tre

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre ngày quay tiếp theo: 12/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 68

Ngày 05/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 249968
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28/05/2019 049568 101291 04/06/2019
21/05/2019 325968 049568 28/05/2019
08/11/2016 101168 300645 15/11/2016
11/08/2015 117668 160236 18/08/2015
06/05/2014 596768 167798 13/05/2014
25/02/2014 995468 203021 04/03/2014
29/01/2013 110968 239647 05/02/2013
07/06/2011 391668 048174 14/06/2011

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
91 1 lần 68 1 lần 45 1 lần
36 1 lần 98 1 lần 21 1 lần
47 1 lần 74 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 8 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 68 vào ngày trước đó

Ngày 05/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 249968
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28/05/2019 049568 101291 04/06/2019
21/05/2019 325968 049568 28/05/2019
08/11/2016 101168 300645 15/11/2016
11/08/2015 117668 160236 18/08/2015
06/05/2014 596768 167798 13/05/2014
25/02/2014 995468 203021 04/03/2014
29/01/2013 110968 239647 05/02/2013
07/06/2011 391668 048174 14/06/2011

Các giải Đặc Biệt ngày 12/12 hàng năm

12/12/2017 563572