Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bến Tre

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre ngày quay tiếp theo: 28/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 30

Ngày 21/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 661030
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09/04/2024 915430 637925 16/04/2024
20/04/2021 082430 308101 27/04/2021
23/02/2021 628630 354874 02/03/2021
26/09/2017 098230 927952 03/10/2017
28/06/2016 839430 283027 05/07/2016
03/01/2012 928230 710221 10/01/2012
11/10/2011 326630 747148 18/10/2011

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
25 1 lần 01 1 lần 74 1 lần
52 1 lần 27 1 lần 21 1 lần
48 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (3 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 7 (2 lần); 3 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 30 vào ngày trước đó

Ngày 21/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 661030
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09/04/2024 915430 637925 16/04/2024
20/04/2021 082430 308101 27/04/2021
23/02/2021 628630 354874 02/03/2021
26/09/2017 098230 927952 03/10/2017
28/06/2016 839430 283027 05/07/2016
03/01/2012 928230 710221 10/01/2012
11/10/2011 326630 747148 18/10/2011

Các giải Đặc Biệt ngày 28/05 hàng năm

28/05/2019 049568
28/05/2013 397697