Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đà Lạt

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt ngày quay tiếp theo: 28/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 45

Ngày 21/07/2024 , Giải Đặc Biệt: 562945
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17/07/2022 557045 550785 24/07/2022
15/05/2022 143945 250168 22/05/2022
05/12/2021 974845 124298 12/12/2021
26/11/2017 306245 645742 03/12/2017
31/05/2015 520245 228596 07/06/2015
09/03/2014 902245 622482 16/03/2014
06/10/2013 371145 211364 13/10/2013
05/02/2012 514245 331130 12/02/2012

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
85 1 lần 68 1 lần 98 1 lần
42 1 lần 96 1 lần 82 1 lần
64 1 lần 30 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần);
Đuôi 2 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 45 vào ngày trước đó

Ngày 21/07/2024 , Giải Đặc Biệt: 562945
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17/07/2022 557045 550785 24/07/2022
15/05/2022 143945 250168 22/05/2022
05/12/2021 974845 124298 12/12/2021
26/11/2017 306245 645742 03/12/2017
31/05/2015 520245 228596 07/06/2015
09/03/2014 902245 622482 16/03/2014
06/10/2013 371145 211364 13/10/2013
05/02/2012 514245 331130 12/02/2012

Các giải Đặc Biệt ngày 28/07 hàng năm

28/07/2019 206647
28/07/2013 007177