Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đà Lạt

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt ngày quay tiếp theo: 14/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 69

Ngày 07/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 535569
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 69 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09/07/2023 330769 543403 16/07/2023
11/02/2018 830269 222786 18/02/2018
21/02/2016 080969 739296 28/02/2016
10/06/2012 444869 000449 17/06/2012
26/12/2010 284469 157528 02/01/2011
21/11/2010 926969 399563 28/11/2010
10/05/2009 930569 451936 17/05/2009
01/02/2009 114969 119966 08/02/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
03 1 lần 86 1 lần 96 1 lần
49 1 lần 28 1 lần 63 1 lần
36 1 lần 66 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 4 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần);
Đuôi 6 (4 lần); 3 (2 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần);
Tổng 3 (2 lần); 9 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 69 vào ngày trước đó

Ngày 07/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 535569
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 69 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09/07/2023 330769 543403 16/07/2023
11/02/2018 830269 222786 18/02/2018
21/02/2016 080969 739296 28/02/2016
10/06/2012 444869 000449 17/06/2012
26/12/2010 284469 157528 02/01/2011
21/11/2010 926969 399563 28/11/2010
10/05/2009 930569 451936 17/05/2009
01/02/2009 114969 119966 08/02/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 14/04 hàng năm

14/04/2019 739909
14/04/2013 922670