Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đắk Lắk

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk ngày quay tiếp theo: 28/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 63

Ngày 21/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 191463
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18/07/2023 603863 284535 25/07/2023
25/01/2022 751463 004291 01/02/2022
07/01/2020 862463 898493 14/01/2020
10/05/2016 91763 84176 17/05/2016
20/01/2015 085263 373083 27/01/2015
30/04/2013 765063 867069 07/05/2013
19/01/2010 84163 28507 26/01/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 63

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
35 1 lần 91 1 lần 93 1 lần
76 1 lần 83 1 lần 69 1 lần
07 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 9 (2 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 3 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 63 vào ngày trước đó

Ngày 21/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 191463
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 63 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18/07/2023 603863 284535 25/07/2023
25/01/2022 751463 004291 01/02/2022
07/01/2020 862463 898493 14/01/2020
10/05/2016 91763 84176 17/05/2016
20/01/2015 085263 373083 27/01/2015
30/04/2013 765063 867069 07/05/2013
19/01/2010 84163 28507 26/01/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 28/05 hàng năm

28/05/2019 520014
28/05/2013 522085