Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đồng Nai

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai ngày quay tiếp theo: 06/03/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 58

Ngày 28/02/2024 , Giải Đặc Biệt: 468458
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
10/01/2024 556758 960202 17/01/2024
15/03/2023 404158 890591 22/03/2023
15/07/2015 841658 642913 22/07/2015
18/09/2013 068258 415535 25/09/2013
01/08/2012 409858 706304 08/08/2012

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 1 lần 91 1 lần 13 1 lần
35 1 lần 04 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Đuôi 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 4 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 58 vào ngày trước đó

Ngày 28/02/2024 , Giải Đặc Biệt: 468458
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
10/01/2024 556758 960202 17/01/2024
15/03/2023 404158 890591 22/03/2023
15/07/2015 841658 642913 22/07/2015
18/09/2013 068258 415535 25/09/2013
01/08/2012 409858 706304 08/08/2012

Các giải Đặc Biệt ngày 06/03 hàng năm

06/03/2019 412030
06/03/2013 700679