Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đồng Nai

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai ngày quay tiếp theo: 26/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 62

Ngày 19/06/2024 , Giải Đặc Biệt: 925862
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 62 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04/03/2015 208162 212502 11/03/2015
22/01/2014 200662 640410 29/01/2014
23/06/2010 743162 032188 30/06/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 62

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 1 lần 10 1 lần 88 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 62 vào ngày trước đó

Ngày 19/06/2024 , Giải Đặc Biệt: 925862
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 62 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04/03/2015 208162 212502 11/03/2015
22/01/2014 200662 640410 29/01/2014
23/06/2010 743162 032188 30/06/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 26/06 hàng năm

26/06/2019 573204
26/06/2013 282545