Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đà Nẵng

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng ngày quay tiếp theo: 13/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 06

Ngày 10/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 035606
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04/11/2023 605606 393019 08/11/2023
13/07/2022 771406 404662 16/07/2022
12/07/2017 543106 147868 15/07/2017
25/05/2016 38806 49983 28/05/2016
23/11/2011 21906 04535 26/11/2011
07/04/2010 86406 60096 10/04/2010
05/12/2009 43206 75161 09/12/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
19 1 lần 62 1 lần 68 1 lần
83 1 lần 35 1 lần 96 1 lần
61 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 6 (3 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 8 (2 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 06 vào ngày trước đó

Ngày 10/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 035606
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 06 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13/07/2022 771406 404662 16/07/2022
12/07/2017 543106 147868 15/07/2017
25/05/2016 38806 49983 28/05/2016
23/11/2011 21906 04535 26/11/2011
07/04/2010 86406 60096 10/04/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 13/04 hàng năm

13/04/2022 119564
13/04/2019 096475
13/04/2016 44679
13/04/2013 979567
13/04/2011 55710