Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đắk Nông

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông ngày quay tiếp theo: 01/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 62

Ngày 25/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 685962
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 62 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20/01/2024 828062 978113 27/01/2024
14/01/2023 061362 441074 21/01/2023
09/01/2021 279862 060778 16/01/2021
12/08/2017 390662 437079 19/08/2017
05/03/2016 585362 887419 12/03/2016
18/09/2010 36562 65639 25/09/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 62

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
13 1 lần 74 1 lần 78 1 lần
79 1 lần 19 1 lần 39 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (3 lần); 1 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 9 (3 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 62 vào ngày trước đó

Ngày 25/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 685962
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 62 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20/01/2024 828062 978113 27/01/2024
14/01/2023 061362 441074 21/01/2023
09/01/2021 279862 060778 16/01/2021
12/08/2017 390662 437079 19/08/2017
05/03/2016 585362 887419 12/03/2016
18/09/2010 36562 65639 25/09/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 01/06 hàng năm

01/06/2019 006174
01/06/2013 809740