Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đắk Nông

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông ngày quay tiếp theo: 16/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 70

Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 921470
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15/07/2023 395170 381709 22/07/2023
13/08/2022 324370 173034 20/08/2022
04/06/2022 891370 529366 11/06/2022
22/05/2021 826870 594799 29/05/2021
31/10/2020 641570 584283 07/11/2020
05/04/2014 851970 365464 12/04/2014
03/07/2010 09370 43033 10/07/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
09 1 lần 34 1 lần 66 1 lần
99 1 lần 83 1 lần 64 1 lần
33 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 1 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 6 (2 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 3 (2 lần); 4 (2 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 70 vào ngày trước đó

Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 921470
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15/07/2023 395170 381709 22/07/2023
13/08/2022 324370 173034 20/08/2022
04/06/2022 891370 529366 11/06/2022
22/05/2021 826870 594799 29/05/2021
31/10/2020 641570 584283 07/11/2020
05/04/2014 851970 365464 12/04/2014
03/07/2010 09370 43033 10/07/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 16/12 hàng năm

16/12/2017 059190