Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đồng Tháp

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp ngày quay tiếp theo: 15/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 68

Ngày 08/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 516068
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26/10/2020 553968 898040 02/11/2020
08/01/2018 494468 452578 15/01/2018
25/09/2017 889068 578837 02/10/2017
04/07/2016 377068 497708 11/07/2016
30/03/2015 066168 282726 06/04/2015
24/11/2014 203068 785230 01/12/2014
29/09/2014 967268 275584 06/10/2014
23/09/2013 808068 504866 30/09/2013
04/07/2011 412368 985343 11/07/2011
06/12/2010 966068 322928 13/12/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
40 1 lần 78 1 lần 37 1 lần
08 1 lần 26 1 lần 30 1 lần
84 1 lần 66 1 lần 43 1 lần
28 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 8 (3 lần); 6 (2 lần); 0 (2 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (2 lần); 2 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 68 vào ngày trước đó

Ngày 08/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 516068
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 68 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26/10/2020 553968 898040 02/11/2020
08/01/2018 494468 452578 15/01/2018
25/09/2017 889068 578837 02/10/2017
04/07/2016 377068 497708 11/07/2016
30/03/2015 066168 282726 06/04/2015
24/11/2014 203068 785230 01/12/2014
29/09/2014 967268 275584 06/10/2014
23/09/2013 808068 504866 30/09/2013
04/07/2011 412368 985343 11/07/2011
06/12/2010 966068 322928 13/12/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 15/04 hàng năm

15/04/2019 717709
15/04/2013 752442