Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Gia Lai

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai ngày quay tiếp theo: 31/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 50

Ngày 24/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 397150
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25/11/2022 738250 687948 02/12/2022
18/03/2022 591650 372384 25/03/2022
27/09/2019 204650 138037 04/10/2019
14/04/2017 782050 770969 21/04/2017
18/12/2015 708050 428962 25/12/2015
13/09/2013 142450 403951 20/09/2013
02/04/2010 04050 54608 09/04/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
48 1 lần 84 1 lần 37 1 lần
69 1 lần 62 1 lần 51 1 lần
08 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 8 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 2 (2 lần); 8 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 50 vào ngày trước đó

Ngày 24/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 397150
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25/11/2022 738250 687948 02/12/2022
18/03/2022 591650 372384 25/03/2022
27/09/2019 204650 138037 04/10/2019
14/04/2017 782050 770969 21/04/2017
18/12/2015 708050 428962 25/12/2015
13/09/2013 142450 403951 20/09/2013
02/04/2010 04050 54608 09/04/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 31/05 hàng năm

31/05/2019 748600
31/05/2013 829053