Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Gia Lai

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai ngày quay tiếp theo: 15/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 33

Ngày 08/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 433233
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 33 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06/10/2023 061333 897335 13/10/2023
18/05/2012 83233 17071 25/05/2012
10/07/2009 35633 50907 17/07/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 33

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
35 1 lần 71 1 lần 07 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 1 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 8 (2 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 33 vào ngày trước đó

Ngày 08/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 433233
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 33 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06/10/2023 061333 897335 13/10/2023
18/05/2012 83233 17071 25/05/2012
10/07/2009 35633 50907 17/07/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 15/12 hàng năm

15/12/2017 505380