Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số TP.HCM

Thống kê giải đặc biệt TP.HCM ngày quay tiếp theo: 13/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 15

Ngày 08/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 529215
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 15 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08/01/2022 368915 884043 10/01/2022
13/02/2021 346015 569356 15/02/2021
07/07/2018 532915 401224 09/07/2018
12/05/2018 063815 891481 14/05/2018
04/09/2017 836515 609622 09/09/2017
02/04/2016 653215 897149 04/04/2016
15/09/2014 380715 903424 20/09/2014
03/05/2014 263715 448606 05/05/2014
03/03/2014 106415 070681 08/03/2014
19/03/2011 913115 546405 21/03/2011
06/11/2010 180915 286238 08/11/2010
17/04/2010 634415 850840 19/04/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
24 2 lần 81 2 lần 43 1 lần
56 1 lần 22 1 lần 49 1 lần
06 1 lần 05 1 lần 38 1 lần
40 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (3 lần); 4 (3 lần); 0 (2 lần); 8 (2 lần); 5 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần);
Tổng 6 (3 lần); 4 (2 lần); 1 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 15 vào ngày trước đó

Ngày 08/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 529215
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 15 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04/09/2017 836515 609622 09/09/2017
15/09/2014 380715 903424 20/09/2014
03/03/2014 106415 070681 08/03/2014

Các giải Đặc Biệt ngày 13/04 hàng năm

13/04/2019 640400
13/04/2015 409396
13/04/2013 995364
13/04/2009 206364