Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số TP.HCM

Thống kê giải đặc biệt TP.HCM ngày quay tiếp theo: 22/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 82

Ngày 17/06/2024 , Giải Đặc Biệt: 327882
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25/12/2023 012082 006224 30/12/2023
04/09/2023 579482 058175 09/09/2023
06/12/2021 245082 748834 11/12/2021
25/10/2021 911182 393781 30/10/2021
23/10/2021 749782 911182 25/10/2021
09/05/2015 263982 708463 11/05/2015
12/01/2015 460682 539914 17/01/2015
24/08/2013 185482 241349 26/08/2013
13/08/2011 764982 323207 15/08/2011
26/12/2009 408382 004690 28/12/2009
02/02/2009 63482 02957 07/02/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 82

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
24 1 lần 75 1 lần 34 1 lần
81 1 lần 82 1 lần 63 1 lần
14 1 lần 49 1 lần 07 1 lần
90 1 lần 57 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần);
Đuôi 4 (3 lần); 7 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 8 (0 lần); 6 (0 lần);
Tổng 9 (3 lần); 7 (2 lần); 2 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 82 vào ngày trước đó

Ngày 17/06/2024 , Giải Đặc Biệt: 327882
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25/12/2023 012082 006224 30/12/2023
04/09/2023 579482 058175 09/09/2023
06/12/2021 245082 748834 11/12/2021
25/10/2021 911182 393781 30/10/2021
12/01/2015 460682 539914 17/01/2015
02/02/2009 63482 02957 07/02/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 22/06 hàng năm

22/06/2020 008625
22/06/2019 736463
22/06/2015 262788
22/06/2013 191258
22/06/2009 668294