Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Hậu Giang

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang ngày quay tiếp theo: 01/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 64

Ngày 25/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 692964
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 64 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16/06/2018 605964 823416 23/06/2018
12/09/2015 611064 828432 19/09/2015
16/02/2013 863264 493699 23/02/2013
08/09/2012 250864 877730 15/09/2012
14/11/2009 759864 351037 21/11/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 64

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
16 1 lần 32 1 lần 99 1 lần
30 1 lần 37 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (3 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 64 vào ngày trước đó

Ngày 25/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 692964
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 64 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16/06/2018 605964 823416 23/06/2018
12/09/2015 611064 828432 19/09/2015
16/02/2013 863264 493699 23/02/2013
08/09/2012 250864 877730 15/09/2012
14/11/2009 759864 351037 21/11/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 01/06 hàng năm

01/06/2019 350010
01/06/2013 002985