Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Hậu Giang

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang ngày quay tiếp theo: 16/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 78

Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 793778
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16/09/2023 987278 877781 23/09/2023
18/12/2021 713178 413167 25/12/2021
31/08/2019 753378 362839 07/09/2019
18/05/2019 429778 567442 25/05/2019
31/12/2016 331378 067719 07/01/2017
16/04/2016 266978 793648 23/04/2016
18/04/2015 245778 343057 25/04/2015
27/07/2013 881278 724091 03/08/2013
23/05/2009 022778 094516 30/05/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 78

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 1 lần 67 1 lần 39 1 lần
42 1 lần 19 1 lần 48 1 lần
57 1 lần 91 1 lần 16 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần); 4 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 7 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 2 (3 lần); 0 (2 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 78 vào ngày trước đó

Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 793778
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 78 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
16/09/2023 987278 877781 23/09/2023
18/12/2021 713178 413167 25/12/2021
31/08/2019 753378 362839 07/09/2019
18/05/2019 429778 567442 25/05/2019
31/12/2016 331378 067719 07/01/2017
16/04/2016 266978 793648 23/04/2016
18/04/2015 245778 343057 25/04/2015
27/07/2013 881278 724091 03/08/2013
23/05/2009 022778 094516 30/05/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 16/12 hàng năm

16/12/2017 664187