Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Kiên Giang

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang ngày quay tiếp theo: 10/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 56

Ngày 03/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 285556
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30/05/2021 317456 745670 06/06/2021
31/05/2020 791756 066816 07/06/2020
02/06/2019 839856 379289 09/06/2019
02/10/2016 962856 644979 09/10/2016
09/03/2014 312956 634872 16/03/2014
07/02/2010 192256 423405 14/02/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 56

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
70 1 lần 16 1 lần 89 1 lần
79 1 lần 72 1 lần 05 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (3 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 9 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 7 (3 lần); 6 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 56 vào ngày trước đó

Ngày 03/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 285556
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 56 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30/05/2021 317456 745670 06/06/2021
31/05/2020 791756 066816 07/06/2020
02/06/2019 839856 379289 09/06/2019
02/10/2016 962856 644979 09/10/2016
09/03/2014 312956 634872 16/03/2014
07/02/2010 192256 423405 14/02/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 10/12 hàng năm

10/12/2017 044788