Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Kiên Giang

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang ngày quay tiếp theo: 02/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 47

Ngày 26/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 737647
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08/11/2020 389547 754876 15/11/2020
31/12/2017 221147 325400 07/01/2018
25/12/2016 111347 817428 01/01/2017
17/04/2016 595147 124688 24/04/2016
10/05/2015 759047 896476 17/05/2015
12/01/2014 536147 103164 19/01/2014
03/11/2013 989547 008440 10/11/2013
01/05/2011 500047 730945 08/05/2011
12/09/2010 009347 746821 19/09/2010
07/03/2010 831347 274657 14/03/2010
15/03/2009 89847 61304 22/03/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 2 lần 00 1 lần 28 1 lần
88 1 lần 64 1 lần 40 1 lần
45 1 lần 21 1 lần 57 1 lần
04 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 3 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 2 (2 lần); 4 (2 lần); 7 (2 lần); 6 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 5 (1 lần); 3 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (3 lần); 3 (3 lần); 4 (2 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 47 vào ngày trước đó

Ngày 26/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 737647
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08/11/2020 389547 754876 15/11/2020
31/12/2017 221147 325400 07/01/2018
25/12/2016 111347 817428 01/01/2017
17/04/2016 595147 124688 24/04/2016
10/05/2015 759047 896476 17/05/2015
12/01/2014 536147 103164 19/01/2014
03/11/2013 989547 008440 10/11/2013
01/05/2011 500047 730945 08/05/2011
12/09/2010 009347 746821 19/09/2010
07/03/2010 831347 274657 14/03/2010
15/03/2009 89847 61304 22/03/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 02/06 hàng năm

02/06/2019 839856
02/06/2013 071791