Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Kon Tum

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum ngày quay tiếp theo: 02/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 20

Ngày 26/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 255020
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 20 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02/04/2023 334320 619438 09/04/2023
11/12/2022 718120 167460 18/12/2022
03/01/2021 638720 702122 10/01/2021
15/12/2019 616820 412461 22/12/2019
26/07/2015 950520 533332 02/08/2015
06/06/2010 32620 22817 13/06/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 20

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
38 1 lần 60 1 lần 22 1 lần
61 1 lần 32 1 lần 17 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 6 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 2 (2 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 20 vào ngày trước đó

Ngày 26/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 255020
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 20 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
02/04/2023 334320 619438 09/04/2023
11/12/2022 718120 167460 18/12/2022
03/01/2021 638720 702122 10/01/2021
15/12/2019 616820 412461 22/12/2019
26/07/2015 950520 533332 02/08/2015
06/06/2010 32620 22817 13/06/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 02/06 hàng năm

02/06/2019 204031
02/06/2013 457895