Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Kon Tum

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum ngày quay tiếp theo: 17/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 58

Ngày 10/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 382358
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23/08/2020 046258 005981 30/08/2020
28/06/2020 551158 251470 05/07/2020
26/08/2018 333258 245256 02/09/2018
06/05/2018 069958 499153 13/05/2018
13/08/2017 679058 176357 20/08/2017
05/03/2017 74258 97696 12/03/2017
02/08/2009 06258 05281 09/08/2009
26/04/2009 30858 35090 03/05/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 2 lần 70 1 lần 56 1 lần
53 1 lần 57 1 lần 96 1 lần
90 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 5 (3 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 1 (2 lần); 6 (2 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 9 (3 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 58 vào ngày trước đó

Ngày 10/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 382358
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
23/08/2020 046258 005981 30/08/2020
28/06/2020 551158 251470 05/07/2020
26/08/2018 333258 245256 02/09/2018
06/05/2018 069958 499153 13/05/2018
13/08/2017 679058 176357 20/08/2017
05/03/2017 74258 97696 12/03/2017
02/08/2009 06258 05281 09/08/2009
26/04/2009 30858 35090 03/05/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 17/12 hàng năm

17/12/2017 868187