Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Long An

Thống kê giải đặc biệt Long An ngày quay tiếp theo: 01/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 77

Ngày 25/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 459577
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 77 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17/02/2024 292377 565972 24/02/2024
01/07/2023 869377 812021 08/07/2023
13/03/2021 925877 042869 20/03/2021
18/05/2019 010277 622004 25/05/2019
25/11/2017 408077 182526 02/12/2017
25/03/2017 258077 188131 01/04/2017
27/09/2014 701777 724086 04/10/2014
07/04/2012 080577 875443 14/04/2012

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 77

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
72 1 lần 21 1 lần 69 1 lần
04 1 lần 26 1 lần 31 1 lần
86 1 lần 43 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 6 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 4 (3 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 77 vào ngày trước đó

Ngày 25/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 459577
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 77 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17/02/2024 292377 565972 24/02/2024
01/07/2023 869377 812021 08/07/2023
13/03/2021 925877 042869 20/03/2021
18/05/2019 010277 622004 25/05/2019
25/11/2017 408077 182526 02/12/2017
25/03/2017 258077 188131 01/04/2017
27/09/2014 701777 724086 04/10/2014
07/04/2012 080577 875443 14/04/2012

Các giải Đặc Biệt ngày 01/06 hàng năm

01/06/2019 626994
01/06/2013 863391