Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Long An

Thống kê giải đặc biệt Long An ngày quay tiếp theo: 16/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 75

Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 903175
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 75 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18/03/2023 770175 814707 25/03/2023
18/06/2022 597175 953826 25/06/2022
14/09/2019 688375 564248 21/09/2019
29/12/2018 736775 347523 05/01/2019
07/07/2018 594675 442422 14/07/2018
12/09/2015 078675 297566 19/09/2015
04/04/2015 801975 033291 11/04/2015
08/12/2012 467075 880518 15/12/2012
10/09/2011 509075 685684 17/09/2011
18/06/2011 278275 624370 25/06/2011

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 75

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
07 1 lần 26 1 lần 48 1 lần
23 1 lần 22 1 lần 66 1 lần
91 1 lần 18 1 lần 84 1 lần
70 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (3 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 6 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 2 (3 lần); 7 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 75 vào ngày trước đó

Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 903175
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 75 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18/03/2023 770175 814707 25/03/2023
18/06/2022 597175 953826 25/06/2022
14/09/2019 688375 564248 21/09/2019
29/12/2018 736775 347523 05/01/2019
07/07/2018 594675 442422 14/07/2018
12/09/2015 078675 297566 19/09/2015
04/04/2015 801975 033291 11/04/2015
08/12/2012 467075 880518 15/12/2012
10/09/2011 509075 685684 17/09/2011
18/06/2011 278275 624370 25/06/2011

Các giải Đặc Biệt ngày 16/12 hàng năm

16/12/2017 100747