Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Ninh Thuận

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 15/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 61

Ngày 08/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 435861
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 61 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
05/10/2018 505261 621863 12/10/2018
21/09/2018 502761 140049 28/09/2018
28/04/2017 555461 094332 05/05/2017
28/03/2014 515761 847515 04/04/2014
03/04/2009 62761 88317 10/04/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
63 1 lần 49 1 lần 32 1 lần
15 1 lần 17 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 2 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 61 vào ngày trước đó

Ngày 08/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 435861
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 61 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
05/10/2018 505261 621863 12/10/2018
21/09/2018 502761 140049 28/09/2018
28/04/2017 555461 094332 05/05/2017
28/03/2014 515761 847515 04/04/2014
03/04/2009 62761 88317 10/04/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 15/12 hàng năm

15/12/2017 514104