Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Ninh Thuận

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 31/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 82

Ngày 24/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 052482
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01/03/2024 173882 648970 08/03/2024
27/01/2023 284882 520062 03/02/2023
07/05/2021 201182 724854 14/05/2021
31/10/2014 918682 828613 07/11/2014
03/10/2014 544282 019165 10/10/2014
12/09/2014 111782 942138 19/09/2014
14/10/2011 86082 62001 21/10/2011

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 82

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
70 1 lần 62 1 lần 54 1 lần
13 1 lần 65 1 lần 38 1 lần
01 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 3 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 7 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (3 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 82 vào ngày trước đó

Ngày 24/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 052482
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 82 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
01/03/2024 173882 648970 08/03/2024
27/01/2023 284882 520062 03/02/2023
07/05/2021 201182 724854 14/05/2021
31/10/2014 918682 828613 07/11/2014
03/10/2014 544282 019165 10/10/2014
12/09/2014 111782 942138 19/09/2014
14/10/2011 86082 62001 21/10/2011

Các giải Đặc Biệt ngày 31/05 hàng năm

31/05/2019 190035
31/05/2013 541560