Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Phú Yên

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên ngày quay tiếp theo: 11/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 72

Ngày 04/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 669872
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13/02/2023 465072 403234 20/02/2023
27/06/2022 359272 834357 04/07/2022
22/04/2019 389672 219617 29/04/2019
18/06/2018 554472 874526 25/06/2018
14/11/2011 19972 29238 21/11/2011

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 72

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
34 1 lần 57 1 lần 17 1 lần
26 1 lần 38 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 7 (2 lần); 6 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 8 (2 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 72 vào ngày trước đó

Ngày 04/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 669872
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
13/02/2023 465072 403234 20/02/2023
27/06/2022 359272 834357 04/07/2022
22/04/2019 389672 219617 29/04/2019
18/06/2018 554472 874526 25/06/2018
14/11/2011 19972 29238 21/11/2011

Các giải Đặc Biệt ngày 11/12 hàng năm

11/12/2017 066946