Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Phú Yên

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên ngày quay tiếp theo: 24/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 77

Ngày 17/06/2024 , Giải Đặc Biệt: 242677
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 77 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15/02/2021 854877 474785 22/02/2021
20/11/2017 589977 769941 27/11/2017
18/09/2017 591977 095647 25/09/2017
11/09/2017 599777 591977 18/09/2017
24/08/2015 194977 454552 31/08/2015
25/03/2013 311977 264633 01/04/2013
19/11/2012 +30577 71808 26/11/2012
17/05/2010 32377 38083 24/05/2010
14/12/2009 16877 60429 21/12/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 77

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
85 1 lần 41 1 lần 47 1 lần
77 1 lần 52 1 lần 33 1 lần
08 1 lần 83 1 lần 29 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 8 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 3 (2 lần); 7 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần);
Tổng 1 (3 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 77 vào ngày trước đó

Ngày 17/06/2024 , Giải Đặc Biệt: 242677
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 77 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
15/02/2021 854877 474785 22/02/2021
20/11/2017 589977 769941 27/11/2017
18/09/2017 591977 095647 25/09/2017
11/09/2017 599777 591977 18/09/2017
24/08/2015 194977 454552 31/08/2015
25/03/2013 311977 264633 01/04/2013
19/11/2012 +30577 71808 26/11/2012
17/05/2010 32377 38083 24/05/2010
14/12/2009 16877 60429 21/12/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 24/06 hàng năm

24/06/2019 621024
24/06/2013 248261