Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Bình

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình ngày quay tiếp theo: 14/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 45

Ngày 07/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 943345
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
05/01/2023 789845 050094 12/01/2023
01/12/2022 120545 491309 08/12/2022
26/04/2018 353445 613146 03/05/2018
23/01/2014 868545 286451 30/01/2014
29/11/2012 +75345 +04560 06/12/2012
08/11/2012 +14745 +08751 15/11/2012
16/09/2010 29445 33729 23/09/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
51 2 lần 09 1 lần 46 1 lần
94 1 lần 60 1 lần 29 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 6 (3 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 45 vào ngày trước đó

Ngày 07/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 943345
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 45 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
05/01/2023 789845 050094 12/01/2023
01/12/2022 120545 491309 08/12/2022
26/04/2018 353445 613146 03/05/2018
23/01/2014 868545 286451 30/01/2014
29/11/2012 +75345 +04560 06/12/2012
08/11/2012 +14745 +08751 15/11/2012
16/09/2010 29445 33729 23/09/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 14/12 hàng năm

14/12/2017 478254