Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Bình

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình ngày quay tiếp theo: 18/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 76

Ngày 11/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 597576
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 76 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14/09/2023 853776 038430 21/09/2023
07/07/2016 97676 56590 14/07/2016
29/10/2015 036476 113899 05/11/2015
15/05/2014 497176 405594 22/05/2014
10/02/2011 50676 76300 17/02/2011
12/11/2009 42476 70598 19/11/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 76

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
30 1 lần 90 1 lần 99 1 lần
94 1 lần 00 1 lần 98 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 9 (4 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Đuôi 0 (3 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 3 (2 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 76 vào ngày trước đó

Ngày 11/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 597576
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 76 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14/09/2023 853776 038430 21/09/2023
07/07/2016 97676 56590 14/07/2016
29/10/2015 036476 113899 05/11/2015
15/05/2014 497176 405594 22/05/2014
10/02/2011 50676 76300 17/02/2011
12/11/2009 42476 70598 19/11/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 18/04 hàng năm

18/04/2019 221215
18/04/2013 +97358