Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Nam

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam ngày quay tiếp theo: 23/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 76

Ngày 16/07/2024 , Giải Đặc Biệt: 868876
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 76 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17/05/2022 224376 821833 24/05/2022
10/08/2021 216976 201848 17/08/2021
24/09/2019 507476 615527 01/10/2019
01/08/2017 768976 004722 08/08/2017
16/06/2015 461976 641071 23/06/2015
24/05/2011 08276 68132 31/05/2011
26/04/2011 86176 44838 03/05/2011

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 76

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
33 1 lần 48 1 lần 27 1 lần
22 1 lần 71 1 lần 32 1 lần
38 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 1 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (3 lần); 2 (2 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 2 (2 lần); 8 (2 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 76 vào ngày trước đó

Ngày 16/07/2024 , Giải Đặc Biệt: 868876
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 76 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
17/05/2022 224376 821833 24/05/2022
10/08/2021 216976 201848 17/08/2021
24/09/2019 507476 615527 01/10/2019
01/08/2017 768976 004722 08/08/2017
16/06/2015 461976 641071 23/06/2015
24/05/2011 08276 68132 31/05/2011
26/04/2011 86176 44838 03/05/2011

Các giải Đặc Biệt ngày 23/07 hàng năm

23/07/2019 827239
23/07/2013 349299