Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Nam

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam ngày quay tiếp theo: 16/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 81

Ngày 09/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 850181
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09/10/2018 441681 135477 16/10/2018
16/10/2012 683381 231016 23/10/2012
19/06/2012 67781 65652 26/06/2012
17/01/2012 89081 19768 24/01/2012
23/02/2010 24581 32118 02/03/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 81

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
77 1 lần 16 1 lần 52 1 lần
68 1 lần 18 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 8 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 4 (2 lần); 7 (2 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 81 vào ngày trước đó

Ngày 09/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 850181
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 81 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09/10/2018 441681 135477 16/10/2018
16/10/2012 683381 231016 23/10/2012
19/06/2012 67781 65652 26/06/2012
17/01/2012 89081 19768 24/01/2012
23/02/2010 24581 32118 02/03/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 16/04 hàng năm

16/04/2019 274286
16/04/2013 350744