Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Ngãi

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi ngày quay tiếp theo: 01/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 79

Ngày 25/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 743279
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 79 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20/05/2023 632279 646084 27/05/2023
10/08/2019 328779 912264 17/08/2019
06/04/2019 809379 923265 13/04/2019
01/09/2018 933779 739950 08/09/2018
28/10/2017 152079 528162 04/11/2017
25/06/2016 15679 06280 02/07/2016
29/10/2011 73579 95271 05/11/2011
24/10/2009 82879 48010 31/10/2009
02/05/2009 14079 33888 09/05/2009
10/01/2009 51479 65780 17/01/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 79

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
80 2 lần 64 1 lần 65 1 lần
50 1 lần 62 1 lần 84 1 lần
71 1 lần 10 1 lần 88 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 4 lần 4 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 8 (4 lần); 6 (3 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (4 lần); 4 (2 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 8 (4 lần); 1 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 79 vào ngày trước đó

Ngày 25/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 743279
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 79 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20/05/2023 632279 646084 27/05/2023
10/08/2019 328779 912264 17/08/2019
06/04/2019 809379 923265 13/04/2019
01/09/2018 933779 739950 08/09/2018
28/10/2017 152079 528162 04/11/2017
25/06/2016 15679 06280 02/07/2016
29/10/2011 73579 95271 05/11/2011
24/10/2009 82879 48010 31/10/2009
02/05/2009 14079 33888 09/05/2009
10/01/2009 51479 65780 17/01/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 01/06 hàng năm

01/06/2019 801316
01/06/2013 002566