Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Trị

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị ngày quay tiếp theo: 18/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 01

Ngày 11/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 833501
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 01 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04/01/2024 192601 391035 11/01/2024
29/04/2021 380101 534826 06/05/2021
21/03/2019 962501 659658 28/03/2019
15/01/2015 892501 999553 22/01/2015
11/04/2013 984301 172142 18/04/2013
02/08/2012 299601 067420 09/08/2012
31/05/2012 42901 07917 07/06/2012

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 01

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
35 1 lần 26 1 lần 58 1 lần
53 1 lần 42 1 lần 20 1 lần
17 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 4 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 5 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 8 (4 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 01 vào ngày trước đó

Ngày 11/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 833501
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 01 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
04/01/2024 192601 391035 11/01/2024
29/04/2021 380101 534826 06/05/2021
21/03/2019 962501 659658 28/03/2019
15/01/2015 892501 999553 22/01/2015
11/04/2013 984301 172142 18/04/2013
02/08/2012 299601 067420 09/08/2012
31/05/2012 42901 07917 07/06/2012

Các giải Đặc Biệt ngày 18/04 hàng năm

18/04/2019 428878
18/04/2013 172142