Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Trị

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị ngày quay tiếp theo: 25/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 05

Ngày 18/07/2024 , Giải Đặc Biệt: 158005
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28/06/2018 237705 891481 05/07/2018
11/12/2014 725405 780766 18/12/2014
24/04/2014 258305 330924 01/05/2014
20/02/2014 871905 192207 27/02/2014
15/09/2011 04505 26935 22/09/2011
25/11/2010 49505 20859 02/12/2010
12/02/2009 51205 96175 19/02/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
81 1 lần 66 1 lần 24 1 lần
07 1 lần 35 1 lần 59 1 lần
75 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 5 (2 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 2 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 05 vào ngày trước đó

Ngày 18/07/2024 , Giải Đặc Biệt: 158005
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 05 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
28/06/2018 237705 891481 05/07/2018
11/12/2014 725405 780766 18/12/2014
24/04/2014 258305 330924 01/05/2014
20/02/2014 871905 192207 27/02/2014
15/09/2011 04505 26935 22/09/2011
25/11/2010 49505 20859 02/12/2010
12/02/2009 51205 96175 19/02/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 25/07 hàng năm

25/07/2019 282131
25/07/2013 395187