Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Trị

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị ngày quay tiếp theo: 14/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 09

Ngày 07/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 274609
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26/10/2023 122909 434240 02/11/2023
01/12/2022 315809 167251 08/12/2022
23/05/2019 791109 353003 30/05/2019
28/02/2019 684709 435258 07/03/2019
06/08/2015 295909 739822 13/08/2015
08/09/2011 03609 04505 15/09/2011

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
40 1 lần 51 1 lần 03 1 lần
58 1 lần 22 1 lần 05 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 5 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 3 (2 lần); 4 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 09 vào ngày trước đó

Ngày 07/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 274609
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
26/10/2023 122909 434240 02/11/2023
01/12/2022 315809 167251 08/12/2022
23/05/2019 791109 353003 30/05/2019
28/02/2019 684709 435258 07/03/2019
06/08/2015 295909 739822 13/08/2015
08/09/2011 03609 04505 15/09/2011

Các giải Đặc Biệt ngày 14/12 hàng năm

14/12/2017 750032