Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Sóc Trăng

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng ngày quay tiếp theo: 17/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 16

Ngày 10/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 940716
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06/12/2023 084716 752719 13/12/2023
30/12/2020 520116 804803 06/01/2021
01/08/2018 398216 358173 08/08/2018
08/11/2017 788416 366831 15/11/2017

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 16

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
19 1 lần 03 1 lần 73 1 lần
31 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 3 (2 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 0 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 16 vào ngày trước đó

Ngày 10/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 940716
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
06/12/2023 084716 752719 13/12/2023
30/12/2020 520116 804803 06/01/2021
01/08/2018 398216 358173 08/08/2018
08/11/2017 788416 366831 15/11/2017

Các giải Đặc Biệt ngày 17/04 hàng năm

17/04/2019 310067
17/04/2013 230390