Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Tiền Giang

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang ngày quay tiếp theo: 17/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 89

Ngày 10/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 300589
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 89 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09/01/2022 565089 414541 16/01/2022
17/05/2020 762189 192571 24/05/2020
15/12/2019 747789 073846 22/12/2019
09/06/2013 407589 623498 16/06/2013
19/04/2009 001689 141095 26/04/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 89

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
41 1 lần 71 1 lần 46 1 lần
98 1 lần 95 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 9 (2 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 89 vào ngày trước đó

Ngày 10/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 300589
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 89 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
09/01/2022 565089 414541 16/01/2022
17/05/2020 762189 192571 24/05/2020
15/12/2019 747789 073846 22/12/2019
09/06/2013 407589 623498 16/06/2013
19/04/2009 001689 141095 26/04/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 17/12 hàng năm

17/12/2017 344639