Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Tiền Giang

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang ngày quay tiếp theo: 02/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 26

Ngày 26/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 295126
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25/02/2024 392726 250788 03/03/2024
15/05/2022 303326 348702 22/05/2022
28/06/2020 347226 453209 05/07/2020
18/02/2018 981926 671120 25/02/2018
12/01/2014 970326 032397 19/01/2014
29/11/2009 204026 887501 06/12/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 1 lần 02 1 lần 09 1 lần
20 1 lần 97 1 lần 01 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (3 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 2 (2 lần); 6 (2 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 26 vào ngày trước đó

Ngày 26/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 295126
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
25/02/2024 392726 250788 03/03/2024
15/05/2022 303326 348702 22/05/2022
28/06/2020 347226 453209 05/07/2020
18/02/2018 981926 671120 25/02/2018
12/01/2014 970326 032397 19/01/2014
29/11/2009 204026 887501 06/12/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 02/06 hàng năm

02/06/2019 256425
02/06/2013 178545