Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Tây Ninh

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh ngày quay tiếp theo: 25/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 21

Ngày 18/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 775821
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 21 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08/09/2022 308121 994803 15/09/2022
10/06/2021 271421 719225 17/06/2021
05/11/2020 220121 268317 12/11/2020
13/02/2020 392121 709658 20/02/2020
18/10/2012 756321 884880 25/10/2012
08/10/2009 145121 817283 15/10/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 21

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
03 1 lần 25 1 lần 17 1 lần
58 1 lần 80 1 lần 83 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 3 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 3 (2 lần); 8 (2 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 21 vào ngày trước đó

Ngày 18/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 775821
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 21 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
08/09/2022 308121 994803 15/09/2022
10/06/2021 271421 719225 17/06/2021
05/11/2020 220121 268317 12/11/2020
13/02/2020 392121 709658 20/02/2020
18/10/2012 756321 884880 25/10/2012
08/10/2009 145121 817283 15/10/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 25/04 hàng năm

25/04/2019 584482
25/04/2013 803830