Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Huế

Thống kê giải đặc biệt Huế ngày quay tiếp theo: 10/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 93

Ngày 04/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 416593
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
29/10/2023 595693 536532 30/10/2023
19/03/2023 349293 686797 20/03/2023
14/08/2022 306493 185346 15/08/2022
30/05/2022 091793 048544 05/06/2022
30/12/2019 269193 247502 06/01/2020
10/09/2018 840693 190010 17/09/2018
19/03/2018 586993 826089 26/03/2018
21/03/2011 67293 65971 28/03/2011
01/03/2010 66193 60201 08/03/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
32 1 lần 97 1 lần 46 1 lần
44 1 lần 02 1 lần 10 1 lần
89 1 lần 71 1 lần 01 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 4 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 2 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 93 vào ngày trước đó

Ngày 04/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 416593
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
30/05/2022 091793 048544 05/06/2022
30/12/2019 269193 247502 06/01/2020
10/09/2018 840693 190010 17/09/2018
19/03/2018 586993 826089 26/03/2018
21/03/2011 67293 65971 28/03/2011
01/03/2010 66193 60201 08/03/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 10/12 hàng năm

10/12/2018 887976
10/12/2012 +89122