Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Huế

Thống kê giải đặc biệt Huế ngày quay tiếp theo: 02/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 14

Ngày 27/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 709514
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12/06/2023 785514 689707 18/06/2023
01/05/2022 366714 884963 02/05/2022
16/11/2020 774014 056098 23/11/2020
24/08/2020 087214 441012 31/08/2020
11/03/2019 543114 760625 18/03/2019
21/03/2016 123114 095284 28/03/2016
03/03/2014 467014 236042 10/03/2014
19/03/2012 23214 97831 26/03/2012
28/12/2009 16614 90064 04/01/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 14

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
07 1 lần 63 1 lần 98 1 lần
12 1 lần 25 1 lần 84 1 lần
42 1 lần 31 1 lần 64 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 6 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 7 (0 lần);
Đuôi 2 (2 lần); 4 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 7 (3 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 14 vào ngày trước đó

Ngày 27/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 709514
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
12/06/2023 785514 689707 18/06/2023
16/11/2020 774014 056098 23/11/2020
24/08/2020 087214 441012 31/08/2020
11/03/2019 543114 760625 18/03/2019
21/03/2016 123114 095284 28/03/2016
03/03/2014 467014 236042 10/03/2014
19/03/2012 23214 97831 26/03/2012
28/12/2009 16614 90064 04/01/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 02/06 hàng năm

02/06/2014 338135