Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Trà Vinh

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh ngày quay tiếp theo: 31/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 90

Ngày 24/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 038490
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 90 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21/08/2020 725890 337435 28/08/2020
28/02/2020 606590 118268 06/03/2020
14/12/2018 563990 338088 21/12/2018
13/10/2017 051890 142177 20/10/2017
11/07/2014 575290 008570 18/07/2014
06/12/2013 456390 668885 13/12/2013
09/08/2013 306390 628639 16/08/2013
22/03/2013 512390 138592 29/03/2013

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 90

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
35 1 lần 68 1 lần 88 1 lần
77 1 lần 70 1 lần 85 1 lần
39 1 lần 92 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 5 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần);
Tổng 4 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 90 vào ngày trước đó

Ngày 24/05/2024 , Giải Đặc Biệt: 038490
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 90 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21/08/2020 725890 337435 28/08/2020
28/02/2020 606590 118268 06/03/2020
14/12/2018 563990 338088 21/12/2018
13/10/2017 051890 142177 20/10/2017
11/07/2014 575290 008570 18/07/2014
06/12/2013 456390 668885 13/12/2013
09/08/2013 306390 628639 16/08/2013
22/03/2013 512390 138592 29/03/2013

Các giải Đặc Biệt ngày 31/05 hàng năm

31/05/2019 653395
31/05/2013 016858