Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Trà Vinh

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh ngày quay tiếp theo: 01/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 31

Ngày 24/11/2023 , Giải Đặc Biệt: 231231
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
27/11/2020 084831 503261 04/12/2020
08/09/2017 190631 114678 15/09/2017
16/06/2017 953131 664733 23/06/2017
17/10/2014 412931 655483 24/10/2014
10/05/2013 765231 827548 17/05/2013
24/12/2010 972031 225472 31/12/2010
22/05/2009 680531 834717 29/05/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
61 1 lần 78 1 lần 33 1 lần
83 1 lần 48 1 lần 72 1 lần
17 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 3 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 31 vào ngày trước đó

Ngày 24/11/2023 , Giải Đặc Biệt: 231231
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
27/11/2020 084831 503261 04/12/2020
08/09/2017 190631 114678 15/09/2017
16/06/2017 953131 664733 23/06/2017
17/10/2014 412931 655483 24/10/2014
10/05/2013 765231 827548 17/05/2013
24/12/2010 972031 225472 31/12/2010
22/05/2009 680531 834717 29/05/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 01/12 hàng năm

01/12/2017 655544