Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Vĩnh Long

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 26/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 41

Ngày 19/07/2024 , Giải Đặc Biệt: 129041
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 41 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21/07/2023 200341 123212 28/07/2023
24/02/2023 850541 617002 03/03/2023
03/05/2019 902341 364685 10/05/2019
25/11/2016 157241 080869 02/12/2016
05/08/2016 081841 009520 12/08/2016
27/11/2015 351041 374370 04/12/2015
14/02/2014 556941 554875 21/02/2014
13/12/2013 877941 525162 20/12/2013
13/09/2013 240941 038359 20/09/2013
15/05/2009 632141 407852 22/05/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 41

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
12 1 lần 02 1 lần 85 1 lần
69 1 lần 20 1 lần 70 1 lần
75 1 lần 62 1 lần 59 1 lần
52 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 4 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 5 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 2 (4 lần); 0 (2 lần); 5 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 2 (3 lần); 3 (2 lần); 7 (2 lần); 5 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 41 vào ngày trước đó

Ngày 19/07/2024 , Giải Đặc Biệt: 129041
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 41 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
21/07/2023 200341 123212 28/07/2023
24/02/2023 850541 617002 03/03/2023
03/05/2019 902341 364685 10/05/2019
25/11/2016 157241 080869 02/12/2016
05/08/2016 081841 009520 12/08/2016
27/11/2015 351041 374370 04/12/2015
14/02/2014 556941 554875 21/02/2014
13/12/2013 877941 525162 20/12/2013
13/09/2013 240941 038359 20/09/2013
15/05/2009 632141 407852 22/05/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 26/07 hàng năm

26/07/2019 208962
26/07/2013 933659