Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Vĩnh Long

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 19/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 09

Ngày 12/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 045109
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18/10/2019 099009 678798 25/10/2019
10/08/2018 379409 619953 17/08/2018
01/04/2016 955109 734329 08/04/2016
08/01/2016 598809 319321 15/01/2016
25/07/2014 359009 962097 01/08/2014
10/01/2014 264809 165990 17/01/2014
15/03/2013 810409 906750 22/03/2013

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
98 1 lần 53 1 lần 29 1 lần
21 1 lần 97 1 lần 90 1 lần
50 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần); 5 (2 lần); 2 (2 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 1 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 09 vào ngày trước đó

Ngày 12/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 045109
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18/10/2019 099009 678798 25/10/2019
10/08/2018 379409 619953 17/08/2018
01/04/2016 955109 734329 08/04/2016
08/01/2016 598809 319321 15/01/2016
25/07/2014 359009 962097 01/08/2014
10/01/2014 264809 165990 17/01/2014
15/03/2013 810409 906750 22/03/2013

Các giải Đặc Biệt ngày 19/04 hàng năm

19/04/2019 546447
19/04/2013 873520