Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Vĩnh Long

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 01/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 30

Ngày 24/11/2023 , Giải Đặc Biệt: 416230
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14/07/2023 397330 200341 21/07/2023
15/07/2022 492030 985859 22/07/2022
06/11/2020 026530 430340 13/11/2020
20/12/2019 143230 257077 27/12/2019
30/12/2016 559830 125427 06/01/2017
28/10/2016 910330 180186 04/11/2016
27/05/2016 885330 318037 03/06/2016
29/10/2010 904330 927780 05/11/2010
17/09/2010 048830 812095 24/09/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
41 1 lần 59 1 lần 40 1 lần
77 1 lần 27 1 lần 86 1 lần
37 1 lần 80 1 lần 95 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 5 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần);
Đuôi 7 (3 lần); 0 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 4 (5 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 30 vào ngày trước đó

Ngày 24/11/2023 , Giải Đặc Biệt: 416230
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
14/07/2023 397330 200341 21/07/2023
15/07/2022 492030 985859 22/07/2022
06/11/2020 026530 430340 13/11/2020
20/12/2019 143230 257077 27/12/2019
30/12/2016 559830 125427 06/01/2017
28/10/2016 910330 180186 04/11/2016
27/05/2016 885330 318037 03/06/2016
29/10/2010 904330 927780 05/11/2010
17/09/2010 048830 812095 24/09/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 01/12 hàng năm

01/12/2017 215595