Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Vũng Tàu

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu ngày quay tiếp theo: 16/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 28

Ngày 09/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 034128
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 28 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19/06/2018 276928 449976 26/06/2018
26/09/2017 108928 830615 03/10/2017
11/07/2017 095828 019459 18/07/2017
21/10/2014 061428 223144 28/10/2014
18/12/2012 973328 477696 25/12/2012
21/06/2011 434528 502082 28/06/2011
07/06/2011 110528 669818 14/06/2011
01/09/2009 261728 811055 08/09/2009
19/05/2009 644628 200923 26/05/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 28

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 1 lần 15 1 lần 59 1 lần
44 1 lần 96 1 lần 82 1 lần
18 1 lần 55 1 lần 23 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần); 5 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần);
Đuôi 5 (2 lần); 6 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần);
Tổng 0 (2 lần); 5 (2 lần); 4 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 28 vào ngày trước đó

Ngày 09/04/2024 , Giải Đặc Biệt: 034128
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 28 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
19/06/2018 276928 449976 26/06/2018
26/09/2017 108928 830615 03/10/2017
11/07/2017 095828 019459 18/07/2017
21/10/2014 061428 223144 28/10/2014
18/12/2012 973328 477696 25/12/2012
21/06/2011 434528 502082 28/06/2011
07/06/2011 110528 669818 14/06/2011
01/09/2009 261728 811055 08/09/2009
19/05/2009 644628 200923 26/05/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 16/04 hàng năm

16/04/2019 281219
16/04/2013 488636