Thống kê giải nhất ngày mai xổ số An Giang

Thống kê giải nhất An Giang ngày quay tiếp theo: 25/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 72

Ngày 18/07/2024 , giải nhất: 31372
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
13/05/2021 80872 09946 20/05/2021
18/02/2021 96072 63576 25/02/2021

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 72

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
46 1 lần 76 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 6 (2 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 3 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 72 vào ngày trước đó

Ngày 18/07/2024 , giải nhất: 31372
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
13/05/2021 80872 09946 20/05/2021
18/02/2021 96072 63576 25/02/2021

Các giải nhất ngày 25/07 hàng năm

25/07/2019 27053
25/07/2013 99815