Thống kê giải nhất ngày mai xổ số An Giang

Thống kê giải nhất An Giang ngày quay tiếp theo: 14/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 22

Ngày 07/12/2023 , giải nhất: 13122
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 22 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
28/04/2022 67922 47784 05/05/2022
04/03/2021 87722 37692 11/03/2021
09/08/2018 50322 62416 16/08/2018
20/09/2012 68522 09539 27/09/2012
25/11/2010 29122 65789 02/12/2010
17/12/2009 94022 42469 24/12/2009
03/09/2009 20922 24978 10/09/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 22

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
84 1 lần 92 1 lần 16 1 lần
39 1 lần 89 1 lần 69 1 lần
78 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 9 (3 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần);
Tổng 2 (2 lần); 5 (2 lần); 7 (2 lần); 1 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 22 vào ngày trước đó

Ngày 07/12/2023 , giải nhất: 13122
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 22 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
28/04/2022 67922 47784 05/05/2022
04/03/2021 87722 37692 11/03/2021
09/08/2018 50322 62416 16/08/2018
20/09/2012 68522 09539 27/09/2012
25/11/2010 29122 65789 02/12/2010
17/12/2009 94022 42469 24/12/2009
03/09/2009 20922 24978 10/09/2009

Các giải nhất ngày 14/12 hàng năm

14/12/2017 45738