Thống kê giải nhất ngày mai xổ số An Giang

Thống kê giải nhất An Giang ngày quay tiếp theo: 18/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 41

Ngày 11/04/2024 , giải nhất: 52841
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 41 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
28/12/2023 11041 50447 04/01/2024
11/05/2023 02541 15996 18/05/2023
10/05/2018 23741 04955 17/05/2018
16/10/2014 17741 66448 23/10/2014
28/01/2010 44441 90411 04/02/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 41

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
47 1 lần 96 1 lần 55 1 lần
48 1 lần 11 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 2 (2 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 4 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 41 vào ngày trước đó

Ngày 11/04/2024 , giải nhất: 52841
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 41 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
28/12/2023 11041 50447 04/01/2024
11/05/2023 02541 15996 18/05/2023
10/05/2018 23741 04955 17/05/2018
16/10/2014 17741 66448 23/10/2014
28/01/2010 44441 90411 04/02/2010

Các giải nhất ngày 18/04 hàng năm

18/04/2019 22354
18/04/2013 20575