Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Dương

Thống kê giải nhất Bình Dương ngày quay tiếp theo: 15/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 47

Ngày 08/12/2023 , giải nhất: 27347
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
15/01/2016 16947 77622 22/01/2016
28/08/2015 55347 50606 04/09/2015
27/06/2014 47747 52923 04/07/2014

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 47

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
22 1 lần 06 1 lần 23 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 2 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 47 vào ngày trước đó

Ngày 08/12/2023 , giải nhất: 27347
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 47 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
15/01/2016 16947 77622 22/01/2016
28/08/2015 55347 50606 04/09/2015
27/06/2014 47747 52923 04/07/2014

Các giải nhất ngày 15/12 hàng năm

15/12/2017 30915