Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Dương

Thống kê giải nhất Bình Dương ngày quay tiếp theo: 31/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 24

Ngày 24/05/2024 , giải nhất: 19624
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 24 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
19/05/2023 57724 50742 26/05/2023
19/11/2021 10524 37493 26/11/2021
07/05/2021 67924 62370 14/05/2021
01/01/2021 12524 03809 08/01/2021
23/08/2019 09724 00326 30/08/2019
26/09/2014 53024 60768 03/10/2014
14/03/2014 65424 45427 21/03/2014
29/06/2012 02024 10172 06/07/2012
12/06/2009 20624 55414 19/06/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 24

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
42 1 lần 93 1 lần 70 1 lần
09 1 lần 26 1 lần 68 1 lần
27 1 lần 72 1 lần 14 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 2 (2 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 9 (3 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 24 vào ngày trước đó

Ngày 24/05/2024 , giải nhất: 19624
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 24 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
19/05/2023 57724 50742 26/05/2023
19/11/2021 10524 37493 26/11/2021
07/05/2021 67924 62370 14/05/2021
01/01/2021 12524 03809 08/01/2021
23/08/2019 09724 00326 30/08/2019
26/09/2014 53024 60768 03/10/2014
14/03/2014 65424 45427 21/03/2014
29/06/2012 02024 10172 06/07/2012
12/06/2009 20624 55414 19/06/2009

Các giải nhất ngày 31/05 hàng năm

31/05/2019 35702
31/05/2013 70769