Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Định

Thống kê giải nhất Bình Định ngày quay tiếp theo: 18/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 89

Ngày 11/04/2024 , giải nhất: 09089
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 89 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
01/06/2023 12189 42002 08/06/2023
28/06/2018 72289 51324 05/07/2018
01/03/2018 88489 46779 08/03/2018
29/09/2016 89889 88238 06/10/2016
04/02/2016 91889 35539 11/02/2016
28/01/2016 70189 91889 04/02/2016
12/12/2013 18389 15069 19/12/2013

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 89

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 1 lần 24 1 lần 79 1 lần
38 1 lần 39 1 lần 89 1 lần
69 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 4 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 9 (4 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 2 (2 lần); 6 (2 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 89 vào ngày trước đó

Ngày 11/04/2024 , giải nhất: 09089
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 89 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
01/06/2023 12189 42002 08/06/2023
28/06/2018 72289 51324 05/07/2018
01/03/2018 88489 46779 08/03/2018
29/09/2016 89889 88238 06/10/2016
04/02/2016 91889 35539 11/02/2016
28/01/2016 70189 91889 04/02/2016
12/12/2013 18389 15069 19/12/2013

Các giải nhất ngày 18/04 hàng năm

18/04/2019 85112
18/04/2013 84447