Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Định

Thống kê giải nhất Bình Định ngày quay tiếp theo: 25/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 16

Ngày 18/07/2024 , giải nhất: 41916
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
29/06/2023 16516 47619 06/07/2023
11/05/2023 83816 45027 18/05/2023
02/01/2020 84616 49144 09/01/2020
22/03/2018 93216 59793 29/03/2018
28/12/2017 74216 20091 04/01/2018
23/03/2017 89416 94692 30/03/2017
23/04/2015 29516 12288 30/04/2015
19/07/2012 41616 31922 26/07/2012
30/06/2011 99816 51362 07/07/2011
26/05/2011 00316 17771 02/06/2011

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 16

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
19 1 lần 27 1 lần 44 1 lần
93 1 lần 91 1 lần 92 1 lần
88 1 lần 22 1 lần 62 1 lần
71 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần); 2 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 2 (3 lần); 1 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần);
Tổng 8 (3 lần); 0 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 16 vào ngày trước đó

Ngày 18/07/2024 , giải nhất: 41916
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
29/06/2023 16516 47619 06/07/2023
11/05/2023 83816 45027 18/05/2023
02/01/2020 84616 49144 09/01/2020
22/03/2018 93216 59793 29/03/2018
28/12/2017 74216 20091 04/01/2018
23/03/2017 89416 94692 30/03/2017
23/04/2015 29516 12288 30/04/2015
19/07/2012 41616 31922 26/07/2012
30/06/2011 99816 51362 07/07/2011
26/05/2011 00316 17771 02/06/2011

Các giải nhất ngày 25/07 hàng năm

25/07/2019 30346
25/07/2013 40894