Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bạc Liêu

Thống kê giải nhất Bạc Liêu ngày quay tiếp theo: 16/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 31

Ngày 09/04/2024 , giải nhất: 52831
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
28/11/2023 33531 02523 05/12/2023
14/11/2023 76331 96638 21/11/2023
10/12/2013 39731 32720 17/12/2013
01/03/2011 23231 39506 08/03/2011
04/08/2009 49931 09642 11/08/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 31

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
23 1 lần 38 1 lần 20 1 lần
06 1 lần 42 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 6 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 31 vào ngày trước đó

Ngày 09/04/2024 , giải nhất: 52831
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 31 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
28/11/2023 33531 02523 05/12/2023
14/11/2023 76331 96638 21/11/2023
10/12/2013 39731 32720 17/12/2013
01/03/2011 23231 39506 08/03/2011
04/08/2009 49931 09642 11/08/2009

Các giải nhất ngày 16/04 hàng năm

16/04/2019 84980
16/04/2013 53337