Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bạc Liêu

Thống kê giải nhất Bạc Liêu ngày quay tiếp theo: 23/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 41

Ngày 16/07/2024 , giải nhất: 31441
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 41 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
18/08/2020 12041 10656 25/08/2020
16/01/2018 36041 17886 23/01/2018
03/10/2017 71441 02637 10/10/2017
25/07/2017 58741 09632 01/08/2017
08/04/2014 46741 08565 15/04/2014
27/11/2012 60541 14921 04/12/2012
21/09/2010 68141 10517 28/09/2010
11/05/2010 42341 31544 18/05/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 41

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
56 1 lần 86 1 lần 37 1 lần
32 1 lần 65 1 lần 21 1 lần
17 1 lần 44 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 6 (2 lần); 7 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 8 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 41 vào ngày trước đó

Ngày 16/07/2024 , giải nhất: 31441
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 41 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
18/08/2020 12041 10656 25/08/2020
16/01/2018 36041 17886 23/01/2018
03/10/2017 71441 02637 10/10/2017
25/07/2017 58741 09632 01/08/2017
08/04/2014 46741 08565 15/04/2014
27/11/2012 60541 14921 04/12/2012
21/09/2010 68141 10517 28/09/2010
11/05/2010 42341 31544 18/05/2010

Các giải nhất ngày 23/07 hàng năm

23/07/2019 70040
23/07/2013 60216