Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Phước

Thống kê giải nhất Bình Phước ngày quay tiếp theo: 16/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 55

Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 18255
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 55 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
18/10/2014 13355 50121 25/10/2014
26/10/2013 12755 20127 02/11/2013

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 55

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 1 lần 27 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 1 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 3 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 55 vào ngày trước đó

Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 18255
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 55 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
18/10/2014 13355 50121 25/10/2014
26/10/2013 12755 20127 02/11/2013

Các giải nhất ngày 16/12 hàng năm

16/12/2017 51519