Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Thuận

Thống kê giải nhất Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 14/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 10

Ngày 07/12/2023 , giải nhất: 00610
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
22/02/2018 02510 47595 01/03/2018
16/11/2017 31710 13538 23/11/2017
22/06/2017 49710 87047 29/06/2017
11/12/2014 34410 27079 18/12/2014
24/07/2014 02810 88244 31/07/2014
15/09/2011 99410 85329 22/09/2011
02/06/2011 05010 87845 09/06/2011
10/12/2009 79710 67030 17/12/2009
03/12/2009 17810 79710 10/12/2009
26/03/2009 32710 23011 02/04/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 10

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
95 1 lần 38 1 lần 47 1 lần
79 1 lần 44 1 lần 29 1 lần
45 1 lần 30 1 lần 10 1 lần
11 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 4 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần); 3 (2 lần); 1 (2 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 5 (2 lần); 9 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần);
Tổng 1 (4 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 10 vào ngày trước đó

Ngày 07/12/2023 , giải nhất: 00610
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
22/02/2018 02510 47595 01/03/2018
16/11/2017 31710 13538 23/11/2017
22/06/2017 49710 87047 29/06/2017
11/12/2014 34410 27079 18/12/2014
24/07/2014 02810 88244 31/07/2014
15/09/2011 99410 85329 22/09/2011
02/06/2011 05010 87845 09/06/2011
10/12/2009 79710 67030 17/12/2009
03/12/2009 17810 79710 10/12/2009
26/03/2009 32710 23011 02/04/2009

Các giải nhất ngày 14/12 hàng năm

14/12/2017 00133