Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Thuận

Thống kê giải nhất Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 30/05/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 86

Ngày 23/05/2024 , giải nhất: 38186
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 86 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
30/06/2022 93086 35144 07/07/2022
19/04/2018 62986 61930 26/04/2018
11/05/2017 99286 68677 18/05/2017
08/01/2015 57986 53178 15/01/2015
14/06/2012 78886 82809 21/06/2012

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 86

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
44 1 lần 30 1 lần 77 1 lần
78 1 lần 09 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần);
Tổng 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 86 vào ngày trước đó

Ngày 23/05/2024 , giải nhất: 38186
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 86 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
30/06/2022 93086 35144 07/07/2022
19/04/2018 62986 61930 26/04/2018
11/05/2017 99286 68677 18/05/2017
08/01/2015 57986 53178 15/01/2015
14/06/2012 78886 82809 21/06/2012

Các giải nhất ngày 30/05 hàng năm

30/05/2019 53829
30/05/2013 43768