Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bến Tre

Thống kê giải nhất Bến Tre ngày quay tiếp theo: 12/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 72

Ngày 05/12/2023 , giải nhất: 11772
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
30/04/2019 77172 68935 07/05/2019
04/04/2017 77872 82087 11/04/2017
07/02/2017 54072 24464 14/02/2017
16/08/2016 90072 29742 23/08/2016
02/02/2016 21472 21233 09/02/2016
05/08/2014 47772 85080 12/08/2014
15/01/2013 92872 56319 22/01/2013
27/12/2011 47772 72591 03/01/2012
07/09/2010 85572 32228 14/09/2010
30/06/2009 24872 57868 07/07/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 72

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
35 1 lần 87 1 lần 64 1 lần
42 1 lần 33 1 lần 80 1 lần
19 1 lần 91 1 lần 28 1 lần
68 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 4 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần);
Đuôi 8 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần);
Tổng 0 (4 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 72 vào ngày trước đó

Ngày 05/12/2023 , giải nhất: 11772
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
30/04/2019 77172 68935 07/05/2019
04/04/2017 77872 82087 11/04/2017
07/02/2017 54072 24464 14/02/2017
16/08/2016 90072 29742 23/08/2016
02/02/2016 21472 21233 09/02/2016
05/08/2014 47772 85080 12/08/2014
15/01/2013 92872 56319 22/01/2013
27/12/2011 47772 72591 03/01/2012
07/09/2010 85572 32228 14/09/2010
30/06/2009 24872 57868 07/07/2009

Các giải nhất ngày 12/12 hàng năm

12/12/2017 14523