Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bến Tre

Thống kê giải nhất Bến Tre ngày quay tiếp theo: 04/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 74

Ngày 28/05/2024 , giải nhất: 40274
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 74 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
26/04/2022 31374 91518 03/05/2022
15/06/2021 26374 92876 22/06/2021
11/08/2020 09374 25749 18/08/2020
15/10/2019 59574 55376 22/10/2019
09/04/2019 05274 71953 16/04/2019
11/12/2018 07374 24866 18/12/2018
09/01/2018 11974 32223 16/01/2018
21/02/2012 34474 81946 28/02/2012

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 74

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 2 lần 18 1 lần 49 1 lần
53 1 lần 66 1 lần 23 1 lần
46 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 4 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 7 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 6 (4 lần); 3 (2 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần);
Tổng 3 (3 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 74 vào ngày trước đó

Ngày 28/05/2024 , giải nhất: 40274
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 74 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
26/04/2022 31374 91518 03/05/2022
15/06/2021 26374 92876 22/06/2021
11/08/2020 09374 25749 18/08/2020
15/10/2019 59574 55376 22/10/2019
09/04/2019 05274 71953 16/04/2019
11/12/2018 07374 24866 18/12/2018
09/01/2018 11974 32223 16/01/2018
21/02/2012 34474 81946 28/02/2012

Các giải nhất ngày 04/06 hàng năm

04/06/2019 08766
04/06/2013 49665