Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đà Lạt

Thống kê giải nhất Đà Lạt ngày quay tiếp theo: 23/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 43

Ngày 16/06/2024 , giải nhất: 78343
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 43 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
02/02/2020 11043 80875 09/02/2020
08/12/2019 43843 19462 15/12/2019
13/05/2018 70743 43269 20/05/2018
07/05/2017 43643 25772 14/05/2017
25/12/2016 49043 87122 01/01/2017
08/12/2013 28143 24671 15/12/2013
08/07/2012 05243 02054 15/07/2012
21/11/2010 77343 49008 28/11/2010
14/03/2010 37743 75434 21/03/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 43

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
75 1 lần 62 1 lần 69 1 lần
72 1 lần 22 1 lần 71 1 lần
54 1 lần 08 1 lần 34 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (3 lần); 6 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 2 (3 lần); 4 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 8 (3 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 43 vào ngày trước đó

Ngày 16/06/2024 , giải nhất: 78343
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 43 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
02/02/2020 11043 80875 09/02/2020
08/12/2019 43843 19462 15/12/2019
13/05/2018 70743 43269 20/05/2018
07/05/2017 43643 25772 14/05/2017
25/12/2016 49043 87122 01/01/2017
08/12/2013 28143 24671 15/12/2013
08/07/2012 05243 02054 15/07/2012
21/11/2010 77343 49008 28/11/2010
14/03/2010 37743 75434 21/03/2010

Các giải nhất ngày 23/06 hàng năm

23/06/2019 08666
23/06/2013 09197