Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đắk Lắk

Thống kê giải nhất Đắk Lắk ngày quay tiếp theo: 12/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 85

Ngày 05/12/2023 , giải nhất: 54285
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 85 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
08/11/2022 84385 55423 15/11/2022
03/05/2022 71585 68373 10/05/2022
04/06/2019 05685 29468 11/06/2019
01/07/2014 82385 17620 08/07/2014
21/08/2012 97785 62878 28/08/2012
10/01/2012 93885 48282 17/01/2012
12/10/2010 27085 74071 19/10/2010
07/09/2010 67385 35360 14/09/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 85

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
23 1 lần 73 1 lần 68 1 lần
20 1 lần 78 1 lần 82 1 lần
71 1 lần 60 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (3 lần); 6 (2 lần); 2 (2 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 3 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (2 lần); 5 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 85 vào ngày trước đó

Ngày 05/12/2023 , giải nhất: 54285
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 85 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
08/11/2022 84385 55423 15/11/2022
03/05/2022 71585 68373 10/05/2022
04/06/2019 05685 29468 11/06/2019
01/07/2014 82385 17620 08/07/2014
21/08/2012 97785 62878 28/08/2012
10/01/2012 93885 48282 17/01/2012
12/10/2010 27085 74071 19/10/2010
07/09/2010 67385 35360 14/09/2010

Các giải nhất ngày 12/12 hàng năm

12/12/2017 39320