Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đồng Nai

Thống kê giải nhất Đồng Nai ngày quay tiếp theo: 17/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 26

Ngày 10/04/2024 , giải nhất: 67926
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
28/10/2020 25426 02927 04/11/2020
12/02/2020 56926 12063 19/02/2020
25/03/2015 60626 30139 01/04/2015

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 26

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
27 1 lần 63 1 lần 39 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 3 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 9 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 26 vào ngày trước đó

Ngày 10/04/2024 , giải nhất: 67926
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
28/10/2020 25426 02927 04/11/2020
12/02/2020 56926 12063 19/02/2020
25/03/2015 60626 30139 01/04/2015

Các giải nhất ngày 17/04 hàng năm

17/04/2019 96801
17/04/2013 41139