Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đồng Nai

Thống kê giải nhất Đồng Nai ngày quay tiếp theo: 13/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 23

Ngày 06/12/2023 , giải nhất: 09223
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 23 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
12/01/2022 42723 87382 19/01/2022
05/01/2022 53723 42723 12/01/2022
21/11/2018 20823 38072 28/11/2018
03/01/2018 04723 14430 10/01/2018
18/05/2016 60323 60804 25/05/2016
04/11/2015 67023 64980 11/11/2015
26/12/2012 82223 08114 02/01/2013
16/11/2011 36923 78641 23/11/2011
23/09/2009 62723 08425 30/09/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 23

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
82 1 lần 23 1 lần 72 1 lần
30 1 lần 04 1 lần 80 1 lần
14 1 lần 41 1 lần 25 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (2 lần); 2 (2 lần); 4 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 5 (3 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 23 vào ngày trước đó

Ngày 06/12/2023 , giải nhất: 09223
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 23 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
12/01/2022 42723 87382 19/01/2022
05/01/2022 53723 42723 12/01/2022
21/11/2018 20823 38072 28/11/2018
03/01/2018 04723 14430 10/01/2018
18/05/2016 60323 60804 25/05/2016
04/11/2015 67023 64980 11/11/2015
26/12/2012 82223 08114 02/01/2013
16/11/2011 36923 78641 23/11/2011
23/09/2009 62723 08425 30/09/2009

Các giải nhất ngày 13/12 hàng năm

13/12/2017 74487