Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đà Nẵng

Thống kê giải nhất Đà Nẵng ngày quay tiếp theo: 13/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 51

Ngày 10/04/2024 , giải nhất: 98251
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
16/12/2023 73951 05687 20/12/2023
18/11/2023 39451 37658 22/11/2023
28/10/2023 24151 79937 01/11/2023
09/01/2021 26351 10277 13/01/2021
04/07/2020 72851 29829 08/07/2020
05/09/2018 05951 69611 08/09/2018
30/06/2018 13351 13460 04/07/2018
02/04/2016 88351 96518 06/04/2016
29/04/2015 48651 96962 02/05/2015
24/03/2012 37251 05901 28/03/2012
04/12/2010 88551 12138 08/12/2010
14/04/2010 73651 13937 17/04/2010
19/08/2009 11251 83209 22/08/2009
14/03/2009 62351 04094 18/03/2009
07/03/2009 79351 09922 11/03/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 51

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
37 2 lần 58 1 lần 87 1 lần
77 1 lần 29 1 lần 11 1 lần
60 1 lần 18 1 lần 62 1 lần
01 1 lần 38 1 lần 09 1 lần
94 1 lần 22 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 4 lần 3 lần
1 2 lần 3 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (3 lần); 1 (2 lần); 2 (2 lần); 0 (2 lần); 6 (2 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 7 (4 lần); 8 (3 lần); 1 (2 lần); 2 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần);
Tổng 1 (3 lần); 0 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 51 vào ngày trước đó

Ngày 10/04/2024 , giải nhất: 98251
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
05/09/2018 05951 69611 08/09/2018
29/04/2015 48651 96962 02/05/2015
14/04/2010 73651 13937 17/04/2010
19/08/2009 11251 83209 22/08/2009

Các giải nhất ngày 13/04 hàng năm

13/04/2022 48082
13/04/2019 92522
13/04/2016 86152
13/04/2013 29137
13/04/2011 77098