Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đà Nẵng

Thống kê giải nhất Đà Nẵng ngày quay tiếp theo: 13/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 67

Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 43467
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 67 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
21/10/2023 81767 83692 25/10/2023
23/09/2023 17667 99423 27/09/2023
04/03/2023 17367 12950 08/03/2023
11/11/2020 83267 78171 14/11/2020
19/08/2020 62767 63411 22/08/2020
14/03/2020 57067 86546 18/03/2020
13/11/2019 63067 42931 16/11/2019
17/11/2018 64367 72921 21/11/2018
26/11/2016 48867 38076 30/11/2016
12/08/2015 60067 85517 15/08/2015
19/03/2014 58567 28583 22/03/2014
12/11/2011 05367 26278 16/11/2011
24/07/2010 96767 83233 28/07/2010
31/03/2010 24367 56745 03/04/2010
06/02/2010 35167 48441 10/02/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 67

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 1 lần 23 1 lần 50 1 lần
71 1 lần 11 1 lần 46 1 lần
31 1 lần 21 1 lần 76 1 lần
17 1 lần 83 1 lần 78 1 lần
33 1 lần 45 1 lần 41 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 5 lần 4 lần
1 3 lần 3 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 2 lần
4 2 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (3 lần); 7 (3 lần); 3 (2 lần); 1 (2 lần); 2 (2 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần);
Đuôi 1 (5 lần); 3 (3 lần); 6 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 5 (4 lần); 3 (2 lần); 1 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 67 vào ngày trước đó

Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 43467
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 67 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
21/10/2023 81767 83692 25/10/2023
23/09/2023 17667 99423 27/09/2023
04/03/2023 17367 12950 08/03/2023
14/03/2020 57067 86546 18/03/2020
17/11/2018 64367 72921 21/11/2018
26/11/2016 48867 38076 30/11/2016
12/11/2011 05367 26278 16/11/2011
24/07/2010 96767 83233 28/07/2010
06/02/2010 35167 48441 10/02/2010

Các giải nhất ngày 13/12 hàng năm

13/12/2017 72095
13/12/2014 06106