Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đà Nẵng

Thống kê giải nhất Đà Nẵng ngày quay tiếp theo: 24/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 27

Ngày 20/07/2024 , giải nhất: 48827
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 27 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
22/07/2023 72227 24797 26/07/2023
24/03/2021 72927 60686 27/03/2021
06/01/2021 83227 26351 09/01/2021
20/05/2020 85027 30856 23/05/2020
07/12/2019 81627 65978 11/12/2019
28/09/2019 14927 76165 02/10/2019
05/07/2017 98127 10558 08/07/2017
03/08/2016 45627 29991 06/08/2016
02/07/2016 54927 55036 06/07/2016
16/03/2016 89827 18866 19/03/2016
29/08/2015 42627 01572 02/09/2015
14/03/2015 32727 22438 18/03/2015
24/04/2013 82427 89576 27/04/2013
16/10/2010 11327 88557 20/10/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 27

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
97 1 lần 86 1 lần 51 1 lần
56 1 lần 78 1 lần 65 1 lần
58 1 lần 91 1 lần 36 1 lần
66 1 lần 72 1 lần 38 1 lần
76 1 lần 57 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 5 lần 3 lần
1 3 lần 3 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 2 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 5 (4 lần); 7 (3 lần); 6 (2 lần); 3 (2 lần); 9 (2 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần);
Đuôi 6 (5 lần); 8 (3 lần); 7 (2 lần); 1 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (3 lần); 2 (2 lần); 3 (2 lần); 6 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (0 lần); 7 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 27 vào ngày trước đó

Ngày 20/07/2024 , giải nhất: 48827
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 27 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
22/07/2023 72227 24797 26/07/2023
07/12/2019 81627 65978 11/12/2019
28/09/2019 14927 76165 02/10/2019
02/07/2016 54927 55036 06/07/2016
29/08/2015 42627 01572 02/09/2015
14/03/2015 32727 22438 18/03/2015
16/10/2010 11327 88557 20/10/2010

Các giải nhất ngày 24/07 hàng năm

24/07/2021 93782
24/07/2019 96941
24/07/2013 03441
24/07/2010 96767