Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đắk Nông

Thống kê giải nhất Đắk Nông ngày quay tiếp theo: 01/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 30

Ngày 25/05/2024 , giải nhất: 81930
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
15/10/2022 96830 09006 22/10/2022
22/02/2020 06930 36828 29/02/2020
05/01/2019 11230 62819 12/01/2019
30/07/2016 47830 54726 06/08/2016
06/09/2014 87730 71996 13/09/2014
31/05/2014 24930 03258 07/06/2014
24/05/2014 44930 24930 31/05/2014
01/12/2012 79030 07595 08/12/2012
11/08/2012 44830 59045 18/08/2012

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 30

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
06 1 lần 28 1 lần 19 1 lần
26 1 lần 96 1 lần 58 1 lần
30 1 lần 95 1 lần 45 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 9 (2 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 6 (0 lần);
Đuôi 6 (3 lần); 5 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 0 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 30 vào ngày trước đó

Ngày 25/05/2024 , giải nhất: 81930
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
15/10/2022 96830 09006 22/10/2022
22/02/2020 06930 36828 29/02/2020
05/01/2019 11230 62819 12/01/2019
30/07/2016 47830 54726 06/08/2016
06/09/2014 87730 71996 13/09/2014
31/05/2014 24930 03258 07/06/2014
24/05/2014 44930 24930 31/05/2014
01/12/2012 79030 07595 08/12/2012
11/08/2012 44830 59045 18/08/2012

Các giải nhất ngày 01/06 hàng năm

01/06/2019 21866
01/06/2013 89389