Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đắk Nông

Thống kê giải nhất Đắk Nông ngày quay tiếp theo: 02/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 51

Ngày 25/11/2023 , giải nhất: 02951
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
22/07/2017 25351 93663 29/07/2017
31/12/2016 84651 98708 07/01/2017
12/09/2015 35051 61097 19/09/2015
04/04/2015 15551 71089 11/04/2015
20/07/2013 27051 22784 27/07/2013
23/01/2010 36651 44010 30/01/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 51

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
63 1 lần 08 1 lần 97 1 lần
89 1 lần 84 1 lần 10 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 8 (2 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 1 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 51 vào ngày trước đó

Ngày 25/11/2023 , giải nhất: 02951
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
22/07/2017 25351 93663 29/07/2017
31/12/2016 84651 98708 07/01/2017
12/09/2015 35051 61097 19/09/2015
04/04/2015 15551 71089 11/04/2015
20/07/2013 27051 22784 27/07/2013
23/01/2010 36651 44010 30/01/2010

Các giải nhất ngày 02/12 hàng năm

02/12/2017 91273