Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đồng Tháp

Thống kê giải nhất Đồng Tháp ngày quay tiếp theo: 15/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 39

Ngày 08/04/2024 , giải nhất: 25639
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 39 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
21/02/2022 42739 46795 28/02/2022
05/04/2021 85139 24865 12/04/2021
15/04/2019 67939 51153 22/04/2019
05/08/2013 20539 76706 12/08/2013

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 39

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
95 1 lần 65 1 lần 53 1 lần
06 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 5 (2 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 2 sau khi ra 39 vào ngày trước đó

Ngày 08/04/2024 , giải nhất: 25639
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 39 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
21/02/2022 42739 46795 28/02/2022
05/04/2021 85139 24865 12/04/2021
15/04/2019 67939 51153 22/04/2019
05/08/2013 20539 76706 12/08/2013

Các giải nhất ngày 15/04 hàng năm

15/04/2019 67939
15/04/2013 71486