Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đồng Tháp

Thống kê giải nhất Đồng Tháp ngày quay tiếp theo: 22/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 58

Ngày 15/07/2024 , giải nhất: 00858
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
01/04/2024 34258 25639 08/04/2024
08/05/2023 11258 96610 15/05/2023
07/12/2020 22258 40994 14/12/2020
21/10/2019 67158 40431 28/10/2019
20/05/2019 60158 04509 27/05/2019
05/03/2012 12058 13885 12/03/2012
27/12/2010 18158 05174 03/01/2011

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 58

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
39 1 lần 10 1 lần 94 1 lần
31 1 lần 09 1 lần 85 1 lần
74 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 3 (2 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 4 (2 lần); 9 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 3 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 2 sau khi ra 58 vào ngày trước đó

Ngày 15/07/2024 , giải nhất: 00858
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 58 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
01/04/2024 34258 25639 08/04/2024
08/05/2023 11258 96610 15/05/2023
07/12/2020 22258 40994 14/12/2020
21/10/2019 67158 40431 28/10/2019
20/05/2019 60158 04509 27/05/2019
05/03/2012 12058 13885 12/03/2012
27/12/2010 18158 05174 03/01/2011

Các giải nhất ngày 22/07 hàng năm

22/07/2019 94337
22/07/2013 29057