Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đồng Tháp

Thống kê giải nhất Đồng Tháp ngày quay tiếp theo: 11/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 08

Ngày 04/12/2023 , giải nhất: 87008
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 08 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
20/07/2020 19008 44188 27/07/2020
11/11/2019 10308 20478 18/11/2019
28/01/2019 39808 27071 04/02/2019
09/10/2017 82908 43714 16/10/2017
13/04/2015 73708 58921 20/04/2015
07/05/2012 53608 19733 14/05/2012

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 08

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 1 lần 78 1 lần 71 1 lần
14 1 lần 21 1 lần 33 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 3 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 5 (2 lần); 6 (2 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 2 sau khi ra 08 vào ngày trước đó

Ngày 04/12/2023 , giải nhất: 87008
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 08 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
20/07/2020 19008 44188 27/07/2020
11/11/2019 10308 20478 18/11/2019
28/01/2019 39808 27071 04/02/2019
09/10/2017 82908 43714 16/10/2017
13/04/2015 73708 58921 20/04/2015
07/05/2012 53608 19733 14/05/2012

Các giải nhất ngày 11/12 hàng năm

11/12/2017 33105