Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Gia Lai

Thống kê giải nhất Gia Lai ngày quay tiếp theo: 19/04/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 16

Ngày 05/04/2024 , giải nhất: 05016
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
10/07/2020 35116 43128 17/07/2020
18/10/2019 93616 02548 25/10/2019
28/09/2018 83516 40306 05/10/2018

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 16

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
28 1 lần 48 1 lần 06 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 8 (2 lần); 6 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 0 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 16 vào ngày trước đó

Ngày 05/04/2024 , giải nhất: 05016
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 16 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
10/07/2020 35116 43128 17/07/2020
18/10/2019 93616 02548 25/10/2019
28/09/2018 83516 40306 05/10/2018

Các giải nhất ngày 19/04 hàng năm

19/04/2019 91251
19/04/2013 35127