Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Gia Lai

Thống kê giải nhất Gia Lai ngày quay tiếp theo: 26/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 30

Ngày 19/07/2024 , giải nhất: 81530
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
26/01/2024 09830 72011 02/02/2024
14/07/2017 81430 10872 21/07/2017
17/10/2014 15230 27050 24/10/2014
01/11/2013 85230 60208 08/11/2013
05/10/2012 44530 35817 12/10/2012
17/06/2011 84130 03824 24/06/2011
01/04/2011 15630 42392 08/04/2011
23/01/2009 12030 85281 30/01/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 30

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
11 1 lần 72 1 lần 50 1 lần
08 1 lần 17 1 lần 24 1 lần
92 1 lần 81 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần);
Đuôi 1 (2 lần); 2 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 8 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 30 vào ngày trước đó

Ngày 19/07/2024 , giải nhất: 81530
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
26/01/2024 09830 72011 02/02/2024
14/07/2017 81430 10872 21/07/2017
17/10/2014 15230 27050 24/10/2014
01/11/2013 85230 60208 08/11/2013
05/10/2012 44530 35817 12/10/2012
17/06/2011 84130 03824 24/06/2011
01/04/2011 15630 42392 08/04/2011
23/01/2009 12030 85281 30/01/2009

Các giải nhất ngày 26/07 hàng năm

26/07/2019 62883
26/07/2013 17484