Thống kê giải nhất ngày mai xổ số TP.HCM

Thống kê giải nhất TP.HCM ngày quay tiếp theo: 01/06/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 93

Ngày 27/05/2024 , giải nhất: 14593
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
02/09/2023 10493 06308 04/09/2023
23/03/2020 08193 15386 28/03/2020
14/12/2019 51393 48010 16/12/2019
08/04/2019 65293 87025 13/04/2019
28/11/2016 33993 19368 03/12/2016
23/01/2016 90793 68225 25/01/2016
27/06/2015 38493 09287 29/06/2015
22/09/2014 76593 20575 27/09/2014
10/09/2012 66793 72766 15/09/2012
09/05/2009 83193 19796 11/05/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 93

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
25 2 lần 86 1 lần 10 1 lần
08 1 lần 68 1 lần 87 1 lần
75 1 lần 66 1 lần 96 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 3 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần);
Đuôi 5 (3 lần); 6 (3 lần); 8 (2 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 2 (2 lần); 4 (2 lần); 5 (2 lần); 7 (2 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 93 vào ngày trước đó

Ngày 27/05/2024 , giải nhất: 14593
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
23/03/2020 08193 15386 28/03/2020
08/04/2019 65293 87025 13/04/2019
28/11/2016 33993 19368 03/12/2016
22/09/2014 76593 20575 27/09/2014
10/09/2012 66793 72766 15/09/2012

Các giải nhất ngày 01/06 hàng năm

01/06/2020 51450
01/06/2019 38745
01/06/2015 45500
01/06/2013 19286
01/06/2009 17081